Clostridium difficile infeksiyonu ön tanılı hastaların dışkı örneklerinde toksin A ve B'nin belirlenme sıklığı


BORAL Ö.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.32, ss.220-224, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 32
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.220-224

Özet

Clostridium difficile hastanede yatan hastalarda diyareye neden olan en önemli nozokomiyal patojen bakteridir. Son yıllarda geliştirilen duyarlı tanı yöntemleri, etkin antibiyotik tedavisi ve hastane infeksiyonları kontrol önlemlerine rağmen, C.difficile'nin neden olduğu diyare ve kolit önemli bir problem olmaya devam etmektedir.

Çalışmamızda C.difficile infeksiyonu ön tanısı ile 1998- 2000 yılları arasında laboratuvarımıza gönderilen 360 hastanın dışkı örneğinde “ImmunoCard Toxin A (Meridian Diagnostic)” kit ile, 2000-2002 yılları arasında gönderilen 400 dışkı örneğinde ise, “Premier Toxin A/B (Meridian Diagnostic)” kit kullanılarak toksin varlığı araştırılmıştır.

İlk çalışma döneminde toksin A varlığı hastaların %4.7'sinde, ikinci çalışma döneminde ise toksin A/B varlığı hastaların %12'sinde saptanmıştır. İki ayrı çalışma döneminde elde edilen pozitif sonuçlar karşılaştırıldığında, son iki yılda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir artma olduğu (x2y=11.98 p<0.001) gözlenmiştir. Sonuçlarımız, C.difficile'nin toxA- toxB+ suşlarının varlığı göz önüne alınarak, C.difficile infeksiyonlarının tanısında her iki toksini birlikte saptamaya yönelik kitlerin kullanılmasının uygun olacağını göstermiştir.