Perirenal Cyst Case Report In Three Cats Infected With Coronavirus


ALAN E. M. , KÖMÜRCÜOĞLU Y., NASİBOĞLU B., KAYA Y., BAYRAKAL A., YILDIZ K., ...More

20. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.310-311

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.310-311

Abstract

Nowadays, viral diseases such as Feline Infectious Peritonitis and Panleukopenia
are commonly seen in cats which are under one year old. In this study, it was informed
about three street cats which infected with coronavirus and has complaints of weakness,
incoordination and abdominal distention which were referred to the Faculty of Veterinary
Medicine Education and Research Hospital Department of Internal Medicine. It has been
informed that, only one of the cats had sterilized in all patients that ranging in age from 5-7
months. Anemnesis of the seven-month-old cat was bloody urination and urination out of
the litter tray. In the physical examination, abdominal distension, enlargement of both of
kidneys and lymphadenopathie in submandibular lymph nodes have been observed. In the
neurological examination, proprioceptional delay in the posterior legs and hyperreflexivity
in patellar reflex and extensor pulling reflex were detected. Leukocytosis and anemia were
determined in the complete blood count. The albumin/globulin ratio was 0.3 in all patients.
FCoV was found to be positive by rapid test in all three cats. Radiographic images have shown
that the patients has loss of abdominal detail and kidney enlargement. In ultrasonographic
examination perirenal cyst in both of kidneys had detected in all patients. In the postmortem
necropsy of the 5-month-old cat, diagnosis of perirenal cyst was confirmed. Although the
six month old cat is still alive, it was learned that the other cat had euthenasied in a private
clinic by patient owner’s request. The aim of the study was draw attention to the pathological
changes that related to the kidneys in infectious peritonitis disease which usually cause
encephalitis, pleural and/or peritoneal effusion in cats.

Günümüzde bir yaşın altındaki kedilerde infeksiyöz peritonitis, panlökopeni gibi
viral hastalıklar sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada İ.Ü. Veteriner Fakültesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine halsizlik, inkoordinasyon
ve abdominal distensiyon şikayetleri ile getirilen ve korona pozitif olduğu halde perirenal
kist tanısı konulan üç sokak kedisi hakkında bilgi verilmektedir. Sadece biri kısırlaştırılmış olan bu kedilerin yaşlarının 5-7 ay arasında değiştiği belirlendi. Yedi aylık olan kedinin ise kum kabı dışına kanlı idrar yaptığı bilgisi edinildi. Hastaların fiziksel muayenesinde ortak olarak submandibular lenf yumrularında ve her iki böbrekte de aşırı büyüme ile abdomende distensiyon tespit edildi. Hastaların nörolojik muayenesinde, arka ayaklarda propriyosepsiyonda gecikme, patellar reflekste ve fleksör çekme refleksinde hiperrefleksivite saptandı. Alınan kan örneklerinde anemi ve lökositozis izlendi. Bütün hastaların albumin/ globulin oranı ise 0.3 olarak tespit edildi. Her üç kedide de yapılan hızlı test ile FCoV’un pozitif olduğu belirlendi. Radyografik görüntülemelerde her iki böbreğin de aşırı büyümüş olduğu ve abdomende detay kaybı saptandı. Ultrasonografik muayenede hastaların hepsinde her iki böbrekte de perirenal kist bulunduğu görüldü. Hastalardan 5 aylık olan kedide yapılan postmortem inceleme ile perirenal kist tanısı doğrulandı. Altı aylık kedi halen yaşamını sürdürmesine karşın, diğer kedinin ise hasta sahipleri tarafından özel bir klinikte ötenazi yaptırıldığı öğrenildi. Bu çalışma ile; genellikle hayvanlarda ensefalitis, plöral ve/veya peritoneal efüzyona neden olan, kedilerin infeksiyöz peritonitis hastalığında böbreklerle ilgili gelişebilecek değişikliklere dikkat çekilmektedir.