Coetaneous Two Poets Allama Muhammad Iqbal and Mehmet Akif’s Child Education Thought


İşsever M. R.

Rashhat-e-Qalam, vol.2, no.1, pp.91-99, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Rashhat-e-Qalam
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.91-99
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The two great coetaneous poets and thinkers of the East, Mehmet Akif Ersoy and Allama Muhammad Iqbal have many writings in order to awaken their own people and raise their awareness in the troublesome processes of the society in which they lived. It is a common situation for both of them that their works are accepted and adopted by large masses, thus directing the societies in which they live. These two great poets and philosophers, who struggled for their nation with similar emotions and thoughts, in two different parts of the world so far away from each other, have reached large masses with their sermons and conferences as well as writing poetry. One of the subjects that both poets focus on is the children who will shape the future. While Muhammad Iqbal emphasized in many of his articles that children are the guarantee of the future of the Islamic world, Mehmet Akif stated as well that children can change future of nation if they receive a good education. Both emphasized upon the need for good education of children for the sake of the state and religion.

In this study, we will   approach Akif and Iqbal's thoughts on child education in the light of their poems.

Çağdaş İki Şair Allame Muhammed İkbal ve Mehmet Akif’te Çocuk Eğitimi Düşüncesi Doğunun çağdaş iki büyük şair ve düşünürü Mehmet Akif ve Muhammed İkbal yaşadıkları toplumun içinde bulunduğu sıkıntılı süreçlerinde, halkını uyandırmak ve bilinçlendirmek için birçok eser kaleme almışlardır. Eserlerinin içeriği ve geniş kitleler tarafından kabullenip benimsenmesi böylece yaşadığı toplumlara yön vermeleri her ikisinde de ortak bir durumdur. Birbirinden böylesi uzak mesafedeki iki coğrafyada benzer duygu ve düşüncelerle ulusu için çırpınan bu iki büyük şair ve düşünür şiir yazmanın yanında verdikleri vaaz ve konferanslarla da geniş kitlelere ulaşmışlardır. Her iki şairin de özellikle üzerinde durduğu konulardan biri de geleceği şekillendirecek olan çocuklardır. Muhammed İkbal pek çok yazısında çocukların İslam dünyasının geleceğinin garantisi olduğunu vurgularken, Mehmet Akif de çocukların iyi bir eğitim aldıklarında neleri değiştirebildiklerini belirtmiştir.  Her ikisi de devletin ve dinin bekası için çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu çalışmamızda Akif ve İkbal’in çocuk eğitimi üzerine düşüncelerini onların şiirleri ışığında ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Allame Muhammed İkbal, Mehmet Akif, Çocuk, Eğitim, Hint Alt Kıtası, Türkiye.