PROPOSITION DE TÂCHE POUR L’ENSEIGNEMENT DES SÉQUENCES NARRATIVES


DENİZCİ C.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.129-142, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 23
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.129-142
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The use of texts, as pedagogical content, reflecting various discursive types actually maintains its valid status in the teaching of foreign languages. Representing the cultural and the lexical richness of a language, texts, as oral and written documents, give us clues concerning the different dimensions of the linguistic functioning as well. In that context, the teaching of foreign languages through texts proves to be essential in order to develop the communicative-linguistic competences of learners. As one of the most frequent discursive types, narration is not the sole appanage of the field of literature; i.e. it also manifests itself via news in newspapers or summary texts written for various purposes. Thus, the present paper aims to apply Adam’s (1997/2011) sequential organization concept designed as a textual analysis tool to a narrative text and to elaborate an action-oriented classroom activity deriving from the implementation. Firstly, in the theoretical section, the sequential dimension of the textual analysis was examined, and the Action-Oriented Approach was briefly mentioned. Then, the above-mentioned textual analysis tool was applied to the synopsis of a movie called L’Iceberg, featuring in the coursebook Rond-Point 3 used for the teaching of French as a foreign language; via this implementation, an action-oriented activity was proposed in order to develop basic language skills concerning the B2 language level. When creating the activity, two workshops involving the subject were also taken into account along with theoretical references.

Çeşitli söylem türlerini yansıtan metinlerin yabancı dil öğretiminde eğitsel içerik olarak kullanımı, günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Bir dilin ekinsel ve sözcüksel zenginliğini simgeleyen metinler, sözlü ve yazılı belgeler olarak dilsel işleyişin farklı boyutları bağlamında da önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, metinler yoluyla yabancı dil öğretimi, öğrenenlerin bildirişimsel-dilsel yetilerinin geliştirilmesi için önemlidir. Metinlerde en çok karşılaşılan söylem türlerinden biri olan anlatı öğesi, yalnızca yazın alanının tekelinde olmayıp haber amaçlı gazete yazıları ya da çeşitli amaçlarla hazırlanmış özet metinlerde de yer bulabilmektedir. Dolayısıyla,  bu çalışmanın amacı, Adam’ın (1997/2011), bir metin çözümleme aracı olarak tasarladığı dizilimsel düzenleniş kavramını anlatısal bir metne uygulayarak bu uygulama üzerine eylem odaklı bir sınıf etkinliği geliştirmektir. Öncelikle, kuramsal bölümde, metin çözümlemenin dizilimsel boyutu incelenmiş; Eylem Odaklı Yaklaşım’a kısaca değinilmiştir. Ardından, uygulama bölümünde, yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde kullanılan Rond-Point 3 adlı yöntem kitabındaki Buzdağı adlı film özetine dizilimsel düzenleniş yaklaşımı uygulanmış; bu uygulamadan yola çıkarak da B2 dil düzeyinde temel dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eylem odaklı bir sınıf etkinliği önerilmiştir. Etkinlik oluşturulurken kuramsal kaynakların yanı sıra, konuyla ilgili iki atölye çalışması da dikkate alınmıştır.