Diabetik Sıçanlarda Eritropoetinin Kardiyovasküler Dokuda Kök Hücre Düzeyine Etkisinin Araştırılması


Creative Commons License

Oztas D., Meric M., Beyaz M. O., Onalan M. A., Sonmez K., Oter K., ...More

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, pp.4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.4
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Deneyim ve Hedefler: Bu çalışmada, Diabetes Mellitus'un kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri serum ve kalpteki kök hücre düzeyleri değerlendirilerek ve normal popülasyonla karşılaştırılarak incelenmiştir. Buna ek olarak, kök hücreleri arttırdığı bilinen eritropoietinin etkinliği, diyabetik sıçanlar üzerinde incelenmiştir.

Metotlar: Yirmi beş erkek Spragie Dawley rat kontrol grubu (grup 1), diyabetik grup (grup 2) ve glutamin kaynaklı diyabetik grup (grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Intraperitoneal 50 mg / kg Streptozosin ile diyabet modeli oluşturuldu. Diyabetin yan etkilerini görmek için denekler 1 ay sağ kaldı. Grup 3 ratlara, kök hücrelerin indüklenmesi amacıyla 24. ve 27. günlerde olmak üzere 2 kez 3000U / kg eritropoietin intraperitoneal olarak enjekte edildi. Bir ayın sonunda sağ atriyum, sağ ventrikül, sol atriyum ve sol ventrikülden kan ve yeterli doku örnekleri alındı. Kan retikülosit seviyeleri hemogram cihazı ile otomatik olarak saptandı ve değişiklikler 3 grupta değerlendirildi. Fibrozisin derecesini belirlemek için dokular rutin H / E ve Mason-Tricrom ile boyandı. Güvenilir bir kök hücre işaretleyicisi olarak immünohistokimyasal değerlendirmelerde kullanılan CD34 ve VEGF dokularda analiz edildi .

Sonuçlar: Glukoz düzeyleri işlem öncesi tüm gruplarda sıçanlar arasında ortalama 72,80 ± 11,516mg / dl olarak ölçüldü. Streptozocin uygulamasının 2. gününde 358,70 ± 44,749 mg / dl'ye yükseldiği saptandı. Kan şekeri seviyelerindeki artış 2. grupta retikülosit düzeylerinde anlamlı seviyede düşüşe neden oldu. Buna ek olarak, kan şekeri seviyelerindeki artış, fibrozis, CD34 ve VEGF doku seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden oldu. Grup 1 ve 2'deki sıçanlar, fibrozis, CD34 ve VEGF açısından karşılaştırıldığında, Grup 2’de düzeylerin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Grup 3 ratlar diğer gruplarla karşılaştırıldığında, CD34 ve VEGF'nin doku düzeyinin daha belirgin olarak arttığı saptandı. Grup 2 ve grup 3 karşılaştırıldığında, her ne kadar miyokard dokularında fibrozis gözlense de, fibrozis düzeyi Grup 3’te daha düşük olarak saptandı. Ek olarak, CD34 ve VEGF seviyeleri Grup 3'te Grup 2'den anlamlı olarak daha yüksekti.

Kararlar: Hücresel koruma ve doku rejenerasyonunda işlev gören CD34 ve VEGF miktarı, güvenli bir şekilde uygulanabilen eritropoietin ile arttırılabilir. Çalışmanın orijinalliğinin serumda retikülosit düzeyleri ile birlikte sağ atriyum, sağ ventrikül, sol atriyum ve sol ventriküldeki CD34 ve VEGF seviyelerinin ölçümü ile arttığına inanıyoruz.