The effect of real exchange rate on trade balance: The test of Marshall Lerner condition for Turkey


Yavuz N., Guris B., Kiran B.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.25, no.287, pp.69-90, 2010 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 287
  • Publication Date: 2010
  • Doi Number: 10.3848/iif.2010.287.2508
  • Journal Name: IKTISAT ISLETME VE FINANS
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Page Numbers: pp.69-90
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the paper is to test validity of the Marshall Lerner condition for Turkey by investigating the effect of real exchange rate on trade balance. For this purpose, recently developed Bounds test co integration approach based on Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model is used. The long run relationship between trade balance and trade balance determinants such as foreign income, domestic income and real exchange rate is determined from the models for quarterly data over the 1988-2007 periods. Our empirical findings from the long run static analysis of estimated ARDL model reveal that the Marshall Lerner condition is not valid and there is a J-curve effect according to the short term dynamics obtained from the estimation of error correction model.
Bu çalışmanın amacı reel döviz kurunun dış ticaret dengesine etkisini araştırarak, Türkiye için Marshall Lerner koşulunun geçerliliğini test etmektir. Bu amaçla eşbütünleşme testi için, son olarak geliştirilen ve otoregresif dağıtılmış gecikmeli (ARDL) modeline dayalı sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. 1988-2007 arası dönemi kapsayan ve üçer aylık verilerin kullanıldığı modellerden dış ticaret dengesi ile belirleyicileri- yurt dışı ve yurt içi gelir, reel döviz kuru- arasında uzun dönem ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Tahmin edilen ARDL modelin uzun dönem statik çözümlemesinden Marshall Lerner koşulunun geçerli olmadığı ve hata düzeltme modelinin tahmini ile sağlanan kısa dönem dinamiklerinden ise J-eğrisi etkisinin varlığı tespit edilmiştir.