Karanlık Madde Etkin Alan Teorisinde Simülasyon Araçları Uygulamaları


Creative Commons License

Saka E. U.

Istanbul Sabahattin Zaim University Journal of the Institute of Science and Technology, vol.3, no.1, pp.56-59, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada karanlık maddeye en alternatif aday olan Zayıf Etkileşen Kütleli Parçacık (WIMP) ile Parçacık Fiziği’nin Standart Model parçacıkları arasındaki etkileşmelerini inceledik. Bunun için ağaç seviyesinde 6-Boyutlu Etkin Alan Teorisi yaklaşımını kullandık. Etkin Alan Teorisi modelini açık kaynak kodlu yazılım olan FeynRules’a dahil edip, daha sonra MADGraph5_AMC@NLO’ın MadDM yazılım aracı yardımıyla kalıntı bolluğunu hesaplayıp, Anahtar kelimeler: uygun kalıntı bolluğu veren parametre aralıkları ile modeli sınırlandırdık