How pandemics affect tourism: International evidence


KARABULUT G. , BİLGİN M. H. , DEMİR E., DOKER A. C.

ANNALS OF TOURISM RESEARCH, cilt.84, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier