Alçı modellerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda ultraviyole ışınları ve dezenfektan solüsyonların etkileri”


Ünal F., Akşit S., Gürler B., NAKİPOĞLU Y.

İ.Ü.Diş Hek.Fak.Derg, cilt.28, no.4, ss.254-258, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 28 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 1994
  • Dergi Adı: İ.Ü.Diş Hek.Fak.Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.254-258

Özet

Bu çalışmanın amacı, standart bakteri suşları bulaştırılmış alçı örnekler üzerinde UV ışınlarının sterilizasyon, dezenfektan solüsyonların ise dezenfeksiyon etkilerini incelemektir.

UV ışınları, sterilizasyon etkisinin değerlendirilmesi amacıyla, standart bakteri suşları bulaştırılmış 24 adet alçı örneğe altı değişik sürede (1, 3, 5,10,15, 30 dakika) uygulanmıştır. Işınlama sürelerinin sonunda tüm bakteri suşlarının üremelerinin devam ettiği görülmüştür.

Dezenfektan solüsyonların etkilerinin değerlendirilmesi için ise, standart bakteri suşları bulaştırılmış 12 adet alçı örnek, üretici firma önerilerine göre hazırlanan üç değişik dezenfektan solüsyon Steranios NG (%2'lik çözelti, 5 dakika), Lysoformin (%1.5'luk çözelti, 60 dakika), Setridif (%1'lik çözelti, 30 dakika)'da bekletilmiştir. Dezenfeksiyon işlemlerinin sonucunda, Bacillus subtilis (KTJEN 1481) bulaştırılmış örnekler dışındaki diğer örneklerde üreme görülmemiştir.

UV sisteminde, ışınların direkt olarak geldiği yüzeylerde sterilizasyon sağlanabilmesine karşın, materyalin alt yüzünde sterilizasyonun tam olarak sağlanamadığı gözlenmiştir.

Bundan dolayı, dezenfektan solüsyonlar, UV ışınlarına oranla alçı modellerin dezenfeksiyon işlemlerinde daha başarılı olarak kullanılabilirler.

Anahtar sözcükler: Ultraviyole ışınları, dezenfektan solüsyon, sterilizasyon, dezenfeksiyon, alçı, çapraz bulaşma.

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iudis/article/view/1023020210/1023019078