Testing The Validity Of Purchasing Power Parity With Fourier Unit Root Test In Bric Countries


GÜRİŞ B. , TIRAŞOĞLU M.

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.244-245

  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.244-245

Özet

Satınalma gücü paritesi (SAGP) uluslararası makroekonomi literatürünün en tartışmalı konularından birisidir. Satınalma gücü paritesi, ülkelerin enflasyon oranları arasındaki farklılıkları dikkate alarak ülkelerin döviz kurlarındaki değişimleri açıklamaktadır. Birçok politika yapıcının ve araştırmacının ilgisini çeken SAGP çok sayıda ülke ve/veya ülke grubu için farklı ekonometrik yöntemlerle incelenmiştir. Bu çalışmada BRIC ülkelerinde (Brezilya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Rusya) satınalma gücü paritesinin geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Analizde fourier birim kök testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre Brezilya ve Çin için satınalma gücü paritesi geçerli iken Hindistan, Güney Afrika ve Rusya için satınalma gücü paritesinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Purchasing power parity (PPP) is one of the most controversial issues of international macroeconomics literature. Purchasing power parity taking into account the differences between the inflation rates of countries and describes the changes in exchange rates of countries. Many policy makers and researchers attracts the attention of PPP were investigated with different econometric methods in many countries and/or in groups of countries. In this paper, we analyse the validity of purchasing power parity theory with fourier unit root test for BRIC countries (Brazil, India, China, South Africa and Russia). According to the findings obtained from the analysis results, while purchasing power parity is valid for Brazil and China, it is not valid for India, South Africa and Russia.