Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim?


Creative Commons License

Altın Z. Ş., Yılmaz M., Erdoğdu A.

Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2013

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Değerler Eğitimi Merkezi
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Evrensel bir din olan İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed (sav), yasadığımız çağda nasıl öğretilmelidir? Bu sorunun yeniden irdelenmesi ve cevaplanması gerektiğini düşünüyoruz. Geleneğimizden tevarüs ettiklerimizi nasıl sürdürür, yeni arayışlarımıza nasıl cevap üretebiliriz? Elimizdeki bu çalışma böyle bir ihtiyaç tespitinin sonucu olarak bazı yönlerden konuya farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada belirli bir öğretim kademesi ve belirli bir ders hedef alınmaksızın siyer öğretiminin geneline yönelik öneriler dile getirilmiştir. Çalışmanın özellikle program geliştirme süreçlerine katkı sağlaması umulmaktadır. Bunun yanı sıra, çoğunlukla örgün eğitim kurumları kapsamında siyer öğretimi gündeme geldiği için bu çalışmadan öğretmenlerin istifade etmesi mümkündür. Ders kitabi yazarları, ders aracı, materyal ve içerik üretecek eğitimciler, Hz. Peygamber'i konu edinen her tür eğitim faaliyeti ile ilgilenenler ve ebeveynler de bu çalışmadan istifade edebilirler.

Çalışmamız çocuk ve gençlere siyer öğretimi yapacak eğitimcilere bir rehber niteliğindedir ama bir siyer kitabi veya materyali değildir.

Çalışmada konuların ayrıntısına girmeden, örnekler üzerinden uzun açıklamalar yapmadan genel ifadelerle, neyin nasıl olması gerektiğine ilişkin fikrimizi ifade etmeye çalıştık.

Bu çalışmada siyerle ilgili yapılmış olan diğer çalışmaların eleştirisine, siyerle ilgili kaynak değerlendirmesine veya kaynakların açıklanmasına yer vermedik.

Çalışmamız, Hz. Peygamber'in hayatını öğretim konusu yaparken dikkat edilecek hususları 5 baslık altında incelemektedir.

  • Amaç ve kapsam bölümünde Hz. Peygamber'in hayatinin öğretilmesiyle gerçekleştirilmek istenen hedefler, bu eğitimin gerekçeleri ifade edilmiştir.
  • Temel yaklaşımlar bölümünde Hz. Peygamber'i konu edinen tüm eğitim etkinlikleri için referans noktası oluşturacak temel yaklaşımlar belirlenmiştir.
  • İçerik bölümünde, Hz. Peygamber'in hayatını ele alan bir öğretim için ana temalar belirlenmiştir.
  • Üslup özellikleri ve görsellerin kullanımı bölümünde içeriğin sunumunda esas alınması gereken ilkeler ele alınmıştır.
  • Öğretim programı ve uygulama ile ilgili ilkeler bölümünde ilk dört baslıkta ele alınan ilkeler doğrultusunda geliştirilebilecek bir programın ana hatları belirlenmiştir.