Türkiye Ekonomisi ve Maliyesi (1923-2023)


Susam N., Özgül H. B., Yavuz E.

Beta Yayınevi, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Beta Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

1923-2023 yılları arasında Türkiye'nin ekonomik ve mali yapısını inceleyen bu çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. Giriş niteliğinde hazırlanan ilk kısımda devletin ekonomiye müdahalesi ve maliye politikasının temel kavramlarına yer verilmiş. İkinci kısımda, Osmanlının mali anlamdaki iflasından başlayarak Türkiye Cumhuriyetinin yirminci yüzyıldaki iktisadi ve mali dönüşümü anlatılmış. Üçüncü kısımda ise 2000 yılından itibaren krizlerle birlikte Türkiye'nin ekonomik ve mali görünümü ve 2023 hedefleri ele alınarak incelenmiş. Bu kapsamda birinci kısımda açıklanmaya çalışılan temel teorik çerçeve, maliye alanında yaşanan değişmeler ve maliye politikası alanında kullanılan kavramlar, ikinci ve üçüncü kısımlarda yer alan Türkiye Cumhuriyeti maliyesindeki gelişmelerle örtüştürülmeye çalışılmıştır.


Bu çalışma Türkiye ekonomisi ve maliyesinin son yüzyıl içindeki gelişimi ve değişimine kaynaklık etmek amacıyla hazırlanmış. Siyasetten ve iktisattan bağımsız bir maliye anlayışı mümkün olamayacağı için sınırlı da olsa dönemsel gelişmeler bu hususlar dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.