Türkiye'nin Yönetim Yapısında Yeni bir Kurum: Bakan Yardımcılığı


ŞİNİK B.

Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, İsbir E. G. , Editör, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, ss.55-73, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.55-73
  • Editörler: İsbir E. G. , Editör

Özet

3 Haziran 2011’de çıkartılan 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  “Bakan Yardımcılığı” kurumu getirilmiştir. Bakan Yardımcılığı, yönetim yapımızda yeni bir kurum olmakla birlikte, 1937’de kısa bir dönem var olan ‘Siyasi Müsteşarlık’ uygulaması ile benzerlikler taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada ilk olarak siyasi müsteşarlık kurumu ele alınmıştır. Ardından bakan yardımcılığı kurumunun mevcut durumu incelenerek, kurumda var olan hukuksal ve yönetsel problemler incelenmiştir. Türkiye’deki sorunların çözümünde yol gösterici olabileceği düşüncesi ile diğer ülkelerdeki ‘Bakan Yardımcılığı’ uygulamaları ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılarak, bakan yardımcılığı kurumu ile ilgili tespit ve önerilerde bulunulmuştur.