5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


KUYUMCU F. N. , ÖZSARI İ.

Eğitim Araştırmaları, cilt.5, ss.396-407, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Eğitim Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.396-407

Özet

 Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” ve “okul” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemek ve analiz etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Batman ve İstanbul ilindeki üç devlet okulunda öğrenim gören 111’i kız, 119’u erkek toplam 230 beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Okul …’a benzer çünkü …” ve “Öğretmen …’a benzer çünkü ...” ibarelerinin yer aldığı formlar kullanılmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmış ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin “okul” kavramına ilişkin çoğunluğunun olumlu, somut ve cansız; “öğretmen” kavramına ilişkin ise olumlu, somut ve canlı metaforlar ürettikleri görülmüştür. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre okul kavramını baskıcı bir ortam olarak algılamaları yönünde anlamlı bir fark bulunmuştur.

 The purpose of the study is to identify and analyze the secondary school students’ perceptions over the concepts of “teacher” and “school” through metaphors. The study is comprised of 230 students 111 female and 119 male, studying at 3 state schools in Batman and İstanbul provinces at 5th and 6th grades. In collecting the data of the research, forms? are used, in which complete-the-sentence statements such as "School is similar to ... because ...", and "... Teacher is similar to … because ..." are given. Phenomenology research design is applied for the study and the data are analyzed using content analysis technique. The findings of the research reveal that the majority of the students produce positive, concrete and inanimate metaphors for the concept of “school”; and positive, concrete and vivid metaphors for the “teacher” concept. The research findings also reveal that there is a significant difference that when compared to the female students male students perceive school as a repressive environment.