WEB-BASED DISTANCE EDUCATION TURKISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS


TÜRKER F. M.

Route Educational & Social Science Journal, vol.1, no.2, pp.89-100, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Route Educational & Social Science Journal
  • Page Numbers: pp.89-100

Abstract

Özet
Bu çalışmanın amacı, web tabanlı uzaktan eğitim modeli için bir yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, 
hazırlanması ve kullanılabilirliği dikkat çekmek gerekir öğretim siteye göre hazırlanmıştır hangi 
Bu alanda temel eğitim modellerini tartışmaktır. Web tabanlı bir yabancı dil olarak Türkçe 
Ülkemizde yapılan çalışmaları öğrenmek için çevre sınırlıdır. Yıldan itibaren biz bazı çalışmalarda vardı bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir, ancak bu alanda yaptığı. İngilizce başta olmakdünyada dil olarak Fransızca, Rusça, Arapça, Almanca ve İspanyolca geniş görüş alanına sahip konuşuyor birçok internet sitesine rağmen öğrenmek için bir yabancı dil olarak web tabanlı ortamlarda web tabanlı uygun olarak hazırlanmıştır (ADP), Türk Avrupa Dil Portfolya için oluşturulan öğrenme ortamı tam olarak hazır değil. Bugün kadar olmasına rağmen dil öğretiminin tarihçesi, araştırmacıların en iyi yöntemi bulma bu değişiklikler arayışının birçok farklı altta yatan nedenler içerir, coğrafi koşullar ve ülke bunlar geçerli dil politikaları kaynaklandığı görülmektedir. Örgün eğitim kurumlarında eğitim, örgün eğitim için su için geliştirilen öğretim modellerini yüz yüze 
yenilikler, web tabanlı öğretim modeli görülen ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremediği olsa bile. Bu 
yabancı dil öğretmek için çalışma, Türk web tabanlı ortamlarda sipariş ve hazırlanacak hazırlanan 
öğretim siteleri, müfredat, içerik geliştirme ve malzeme üretim süreci temel esas alınmalıdır 
cevabı bulmak için bir soru olabilir ne eğitim modelleri çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, web tabanlı Eğitim, Öğretim modelleri.
 
Özet
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak web tabanlı uzaktan Türkçe öğretimi için hazırlanan öğretim sitelerinin hangi öğretim modeline göre hazırlanması gerektiği konusuna dikkat çekmek ve temel öğretim modellerinin bu alandaki kullanılabilirliğini tartışmaktır. Türkçenin web tabanlı ortamlarda yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla ülkemizde yapılan çalışmalar sınırlıdır. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle bu alanda bir kısım çalışmalar yapılmakla birlikte bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. İngilizce başta olmak üzere, dünyada konuşulma alanı geniş olan Arapça, Fransızca, Rusça, Almanca ve İspanyolca gibi dillerin web tabanlı ortamlarda yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla pek çok internet sitesi hazırlanmış olmasına rağmen, Türkçe için Avrupa Dil Portfolyasına (ADP) uygun olarak hazırlanmış web tabanlı öğrenme ortamları tam olarak hazırlanamamıştır. Dil öğretiminin tarihi günümüze kadar pek çok değişikler içermekle birlikte bu değişikliklerin temel nedeninin araştırmacıların en iyi yöntemi bulma arayışları, coğrafi koşullar ve ülkelerin uyguladıkları dil politikalarından kaynaklandığı görülmektedir. Örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim için geliştirilen öğretim modelleri örgün eğitim için yenilikler sunsa bile, bu modellerin web tabanlı öğretimin ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremediği görülmektedir. Bu çalışmada, Türkçenin web tabanlı ortamlarda yabancı dil öğretilmesi amacıyla hazırlanan ve hazırlanması düşünülen öğretim sitelerinin, müfredat, içerik geliştirme ve materyal üretimi süreçlerinin dayanması gereken temel öğretim modellerinin neler olabileceği sorusuna cevap bulmaya çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Türkçe öğretimi, web tabanlı öğretim, öğretim modeller