Pediatrik retinal donmuş dal anjiti etkeni: Borrelia Burgdorferi


Alaskarlı N., Oray M., Aksu Ceylan N., Tuğal-Tutkun İ.

TOD 55.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 03 November 2021, pp.373

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.373

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Çocuk hastada Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu bilateral retinal

donmuş dal anjiti olgusunu tanımlamak.

YÖNTEM:5 yaşında erkek hastanın klinik kayıtları incelendi.

BULGULAR:25 gün önce ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri olan hasta 2 hafta sonra her iki gözde

gelişen kızarıklık şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Az görme nedeniyle vizyon ifadesi olmayan

çocuk hastanın bilateral korneada ince keratik presipitatları ve ön kamarada 3+ reaksiyonu

mevcuttu. Bilateral pupilla yuvarlak, lens saydam, göz içi basıncı(GİB) 12mmHg idi ve vitrede

1+ reaksiyon vardı. Flare değerleri 58.6/31.4 foton/ms idi. Her iki optik disk sınırları silikti,

bilateral yaygın retinal donmuş dal anjiti mevcuttu ve optik koherens tomografide (OKT) arka

kutupta yoğun subretinal sıvı ve intraretinal kistler mevcuttu. Bu duruma neden olabilecek

enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz etiyolojiler açısından yapılan detaylı tetkikler sonucunda Borrelia

burgdorferi IgM ve Western blot doğrulama testi pozitif saptandı. Hasta topikal kortikosteroid

(KS) ve sikloplejik tedavi ile 15 gün intravenöz 1gr/gün seftriakson ve beraberinde önce

intravenöz daha sonra düşük doz oral toplam 90 gün KS tedavisi aldı. Hastanın son

muayenesinde (7.ay) vizyon 0.4/03, her iki göz ön segmenti doğal, GİB 15mmHg, vitre sakindi.

Bilateral optik disk ve damarlar doğaldı. OKT’de sağ göz subfoveal retina dış katlarında

bozulma ve sol göz subfoveal hiperreflektif materyal görünümü mevcuttu. Hasta takibimizden

çıktı.

TARTIŞMA VE SONUÇ:Pediatrik yaş grubundaki bilateral donmuş dal anjiti vakalarında

etiyoloji araştırılırken enfeksiyöz etkenler arasında Lyme hastalığına neden olan B.burgdorferi

ayırıcı tanıda bulunmalı.