Reform Attempts To Change The Form Of Prayer: Turkısh Case


AYDAR H.

Renaissance, Representation and Identity, European Association for Middle Eastern Studies and the British Society for Middle Eastern Studies, University of Durham School of Modern Languages and Cultures, United Kingdom, 1 - 04 September 2005, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: United Kingdom
  • Page Numbers: pp.23

Abstract

In this paper, some religious reforms in prayer (al-salah) in Turkish Republic emerged after Ottoman Empire will be presented. The Prayer has a very special place and a special format in Islam. Its form was taught by Prophet Muhammed himself to his followers and Muslims have performed according to this style throughout the history. However, in Turkey it was decided to reform in Religious sphere in the light of republican revolution, and soon after the prayer was attempted to be changed in language and even in format. For this aim, some schoolars in the Faculty of Theology at Dar al-Funun University worked on a Project in which some possible changing in the language and the format of prayer and adhan, and in the design of mosques was reported. At the same time, a Imam who was working in Goztepe Mosque, the Asian-side of Istanbul, delivered a Khutba, sermon and performed the friday-prayer (salah al-Juma‘) in Turkish. Meanwhile, the goverment headed by Mustafa Kemal Ataturk started to act of reform in Religion and turkified the language of Adhan, the other form of the call for Prayer (i.e. al-salah, al-takbirat etc.) and eventually of the prayer rather than Arabic origin. As a next step, turkification of all form of the Prayer was aimed. Although Adhan and the other form of calling to Prayer were delivered in Turkish, turkification of the prayer could not been succeeded properly. All these kind of attempts were displeased  by some and were supported by some. By now, debates have always in agenda in Turkey. Therefore this paper is set to introduce briefly these religious reforms in language and in format of prayers.

Bu tebliğde, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasından sonra yeni bir devlet olarak doğan Türkiye Cumhuriyeti’nde namaz ibadetinde reform konusunda yapılan girişimler ve meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Namaz, İslam dininin en önemli ibadetidir ve kendine has bir eda şekli vardır. Bu şekli, İslam peygamberi Muhammed inananlara öğretmiş; onlar da ondan öğrendikleri gibi kılmışlardır. Ne var ki Türkiye’de, cumhuriyetin ilanından bir süre sonra girişilen reformlar çerçevesinde dinde de reforma gidilmesi kararlaştırılmış, namaz ibadetinin dilinde ve eda şeklinde reform yapılarak, bilinen şeklinden farklı bir tarzda kılınması sağlanmak istenmiştir. Bunun için o zamanlar Türkiye’nin en önemli eğitim kurumu olan Dârülfünûn’a bağlı İlahiyat Fakültesinde görev yapan bir gurup öğretim üyesi bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, ezan ve namazın dili, kılınış şekli, bu ibadetin topluca eda edildiği mekanlar olan camilerin iç dizaynı gibi hususlarda yapılması düşünülen değişiklikler bir rapor halinde sunulmuştur. Bu arada, başka girişimler de olmuştur. Ancak, ezan, sala ve tekbirler uzun süre Türkçe olarak okutulduğu halde, namazın tamamen Türkçe kılınması sağlanamamıştır. Bu girişimler, halkın bir kısmı tarafından tepkiyle karşılanırken, bir gurup ise buna destek vermiştir. Konuyla ilgili tartışmalar yıllarca Türkiye’de kamuoyunun önemli bir gündem maddesi olmuş, halen de olmaya devam etmektedir. İşte bu çalışma, ibadetlerin dilinde ve şeklinde yapılması düşünülen reform girişimlerini, ana hatlarıyla sunmak üzere hazırlanmıştır.