Radikal Sistektomi Oncesi Tur-T Patolojisinde Lenfovaskuler İnvazyonun Sağkalıma Olan Etkisi


Böyük A., Erdem S. , Aydın A. B. , Tefık T. , Verep S., Özcan F. , ...Daha Fazla

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi-Online (Uluslararası Katılımlı), 7 Kasım - 15 Aralık 2020, ss.124

  • Sayfa Sayıları: ss.124