Orman Yollarının Durumunun Değerlendirilmesinde Düşük Maliyetli Yersel Fotogrametrinin Kullanımı


Creative Commons License

İNAN M. , ÖZTÜRK T.

VI. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu (UZALCBS 2016), Adana, Turkey, 4 - 07 October 2016, vol.1, no.1, pp.275-279

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275-279

Abstract

This paper covers investigation of techniques and methodology for using low cost close range photogrammetric approaches on determining the damages and losses occurring in the constructing process of forest roads. In this study, images taken from low cost cameras were used in generating a detailed post-harvest terrain model which covers forest skidding roads. The section taken with terrestrial total-station measurement derived pre-harvest terrain model and post-harvest terrain models were compared and then, the changes were analyzed in terms of dimensions, slope, cut-and-fill volumes associated with forest skidding roads. Because the obtained images from hand held cameras process the highest accuracy as well, it is available for multiple analysis in forestry applications. This approach is important in terms of being faster, cheaper, more accessible and innovator compared to classical topographic measurement and Terrestrial Lidar. Especially obtaining a three-dimensional surface model with high sensitivity and faster brings many advantages. The study covers forest management operations in production activities related forest skidding roads is located in Şile, Istanbul.

Bu çalışma; orman yollarında üretim aşamasında meydana gelen zararların belirlenmesinde, düşük maliyetli yersel fotogrametrik yaklaşım kullanımına dair yöntem ve metotların araştırılmasını kapsamaktadır.  Düşük maliyetli fotoğraf makinası kullanılarak elde edilen görüntüler yardımıyla orman sürütme yollarında üretim sonrasına ait nokta bulutları üretilmiştir. Üretim öncesinde yersel ölçme ile alınan kesitlerle, üretim sonrası yüzey modelleri karşılaştırılarak, meydana gelen değişiklikler her bir sürütme yolu için boyut, eğim, kazı-dolgu hacmi yönünden incelenmiştir. Elde edilen veriler yüksek doğruluğa sahip olduğu için birçok ormancılık analizine de imkân sağlamaktadır. Bu yaklaşım, klasik yersel ölçme ve yersel lidara göre hızlı, ucuz, ulaşılabilir ve yenilikçi olması yönünden önem taşımaktadır. Özellikle hızlı bir şekilde yüksek duyarlılığa sahip üç boyutlu yüzey modeli elde etmek birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Bu çalışma İstanbul, Şile Orman İşletme Şefliğinde üretim faaliyetlerindeki orman sürütme yollarındaki araştırmaları kapsamaktadır.