Retinoik asit hiperoksik fare akciğerinde tgf-beta 1’in patolojik etkilerini azaltarak alveolarizasyonu uyarır


Kayalar O., ÖZTAY F.

TÜSAD 33. Ulusal Kongresi - SOLUNUM 2011, İzmir, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

Bu çalışma prenetal, neonatal ve erken postnatal dönemde alveologenezde etkili olan retinoik asit (RA)’in erişkin akciğerde oluşturulan alveolar epitel hasarı sonrası epitel yenilenmesindeki etkisini saptamak, bu süreçte TGF-β1 ile biyolojik ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.

 

Erişkin C57BL/6J fareler 4 deney grubuna ayrıldı. (1) intraperitoneal (ip) olarak 1:1 fıstık yağı/dimetilsülfoksid (DMSO) enjeksiyonu yapılan kontrol fareler, (2) 10 gün süresince günlük tek doz RA (50 mg/kg, ip) uygulaması yapılan fareler, (3) 3 gün süresince %98-100 oksijene maruz bırakıldıktan sonra 10 gün boyunca günlük tek doz 1:1 fıstık yağı/DMSO karışımı uygulanan (ip) fareler, (4) 3 gün süresince %98-100 oksijene maruz bırakıldıktan sonra 10 gün boyunca günlük tek doz RA uygulanan (ip)  fareler. Akciğerdeki hasar genel histolojik yöntemlerle ışık mikroskobunda araştırıldı. Akciğer homojenatlarında ELIZA ile TGF-β1 miktarları, western blotlama ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonları (QRT-PCR) ile  Smad gen ve proteinlerinin ekspresyonları ölçüldü.

 

Hiperoksik fare akciğerinde aşırı uyarılan Smad bağımlı TGF-β1 sinyal yolu, alveolar epitel/duvar incelmesi ve kopmasına, alveol ve septa sayısında azalmaya neden oldu. Hiperoksik fare akciğeri alveol çapında, septa kalınlığında artışla karakterize edildi. Hiperoksik farelere eksojen RA uygulamaları akciğerde dejeneratif değişiklikleri iyileştirdi ve kısmi alveolarizasyonu uyardı. Hiperoksik fare akciğerinde RA’in terapötik etkisi Smad4 mRNA ekspresyonlarının azaltılması ve Smad7 mRNA ve protein ekspresyonlarının arttırılması yolları ile Smad3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun aktivasyonunun ve kullanımının sınırlandırılması nedeniyledir.

Sonuç olarak, RA, erişkin fare akciğerinde alveologenezle birlikte alveolar epitelin yenilenmesinde, onarımında ve bütünlüğünde etkilidir. RA, erişkin hiperoksik farelerde alveolar epitel hasarının iyileştirilmesinde terapötik ajan olarak önerilebilir.