Leyla Erbil'in 'Cüce' Adlı Kitabı İçin Çeviri Eleştirisi İlkeleri Işığında Bir Değerlendirme


Creative Commons License

ABDAL G.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.9, sa.47, ss.7-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 47
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.7-15

Özet

Leyla Erbil, bir kadın yazar olarak, hem eserlerinde işlediği konularla hem de seçtiği üslupla Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olmuştur. Bu çalışma içerisinde, yazarın Cüce adlı hikayesi odak noktası olarak seçilmiş ve yazarın hikayeyi anlatırken seçtiği anlatı çizgisi ve dil düzeyi çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, Leyla Erbil’in yazarlığı ve romanları değerlendirilmiştir. İkinci kısımda, temel olaylardan ve kişilerden bahsedilerek anlatı düzlemi aktarılmaya çalışılmıştır. Son kısımda ise, anlatı ve dil düzlemindeki çözümlemelere dayanarak, Katherina Reiss’ın sunduğu ilkeler ışığında, Cüce romanını çevirme amacını taşıyan bir çevirmen için bir yönerge oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylece, çevirmene kaynak metninin tadını erek metne taşıma hususunda bir iç bakış ve öngörü kazandırma amacını gerçekleştirmeye bir adım yaklaşılmış olur.

Anahtar Kelimeler: Leyla Erbil, Kadın Edebiyatı, Edebiyat Çevirisi, Çeviri Eleştirisi, Metin Çözümlemesi.  

As a woman, Leyla Erbil is one of the leading authors in Turkish literature both with themes and styles she chose to use in her each work. She became one of the strongest representatives of the modernist Turkish literature through her novels, novellas, letters, short stories and other works under different genres. In this paper, her novella ‘’The Dwarf’’ is taken into focus by analyzing the style of language and line of the narration she followed in telling the story. In the first part of the paper, her authorship and linguistic aspects of her novels are analyzed. In the second part, the line of narration in the novella is analyzed in order to show the change of language with the appearance of each protagonist under each part. In the last part, based on the analysis of linguistic and narrative aspects, a directive is drawn upon for a translator that is willing to take over the mission and vision to translate the source text into English. By this way, the translator is given the chance to gain insight about how to carry the taste of the original text to the target readers.

Keywords: Leyla Erbil, Women’s Literature, Literary Translation, Translation Criticism, Textual Analysis.