Use of the barriers scale between the years 2000 and 2012 in Turkey: A systematic Review


AY F. , GENÇTÜRK N.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.2, ss.125-137, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.125-137

Özet

Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı “Engeller” ölçeği kullanımından kaynaklanan bilgi durumunu incelemek ve temel engelleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Türkiye Atıf İndeksi, Medline and CINHAL (Ekim 2000’den Ekim 2012’ye kadar) basılmış araştırmalar araştırıldı. Araştırma anahtar kelimeler (Engeller Ölçeği, araştırma kullanım ölçeği, Türkiye vb.) kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya alınma ölçütleri: 2000-2012 yılları arasında Engeller ölçeği kullanılarak hemşireler ile yapılmış araştırmalardır. Bulgular: Araştırmada incelediğimiz makalelerde hemşirelerin en sık karşılaştıkları engel “Uygulamalar için koşullar yetersiz” dir. Tüm araştırmalar tanımlayıcı ve kesitsel çalışmadır. Funk’s Engeller Ölçeği’nin kullanıldığı 7 araştırmada ölçek Türk hemşireleri için geçerli ve güvenilir bulunmuştur Araştırmaların büyük çoğunluğu akademisyenler tarafından yapılmıştı. Sonuç: Hemşireler, araştırma sonuçlarının hasta bakımında değişim yaratmak için kendilerini yeterli görmemeleri, iş ortamında araştırma yapma ve sonuçlarını kullanma ile ilgili desteklenmemeleri araştırma sonuçlarının kullanımını engelleyen faktörler olarak belirtmektedir. Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanmama nedenleri ve bu durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bilimsel araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırır, bakım kalitesini arttırır, hasta memnuniyeti de olumlu yönde etkilenir. 

Objective: The aim of this systematic review was to examine data obtained using the BARRIERS scale and to determine the main barriers. Methods: Turkish Citation Index, Medline and CINHAL (October 2000 to October 2012) were searched for published research. The search was performed using the key words (BARRIERS scale, research utilization scale, Turkey etc.). Studies with nurse samples that have been conducted between the years 2000 and 2012 using the BARRIERS scale were included in our search. Results: The most common barrier was phrased “The facilities are inadequate for implementation”. All studies were descriptive and cross-sectional. In 7 studies, which used the Funk’s Barriers Scale, the scale was found to be valid and reliable among Turkish nurses. The majority of studies were conducted by academicians. Conclusion: The nurses have stated the following items as the main factors affecting their utilization of research results: not perceiving themselves as professionally sufficient to implement a change in patient care, not being encouraged to conduct research in their working environment, and similarly, not being encouraged to utilize the results of research studies in their working environment. Determining the reasons behind nurses not using certain research results and affecting factors, makes implementing the aforementioned research results into practical application easier and subsequently, increases the quality of care. Implementing research results in patient care also has a positive effect on patient satisfaction.