Kevakibîzâde Abdülhalik Midhat'ın Darülfünun ve Mekteb-i Hukuk'a Dair İki Yazısı [Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, sy. 28, 2019 Güz, s. 105-113]


Creative Commons License

Demirtaş R. A.

Diğer, ss.105-113, 2019

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2019
  • Sayfa Sayıları: ss.105-113