Zeytinbağı (Trilye)'nda Turizm İmkanları


AKAY ERTÜRK S.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, no.19, pp.1-27, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study has been carried out for the purpose of investigating tourism possibilities in Zeytinbağı which is a coastal settlement and locates on the southern coast of Marmara Sea in the Bursa Area in the Southern Marmara Section of Marmara Region. Tourism activities will be an important advantage among various alternatives for development plans to be made for economical improvement in cities, small towns and villages. Zeytinbağı that its history goes to early ages has a significant potential with respect to rural tourism, historical tourism and cultural tourism with respect to tourism considering the current development. Apart from its natural geographical characteristics, Zeytinbağı attracts attention with its historical and architectural characteristics. Although in recent years, tourism activities have been developed, these activities are not at sufficient level. Using the tourism potential of the settlement in a more efficient way, making tourism planning will provide tourism as an important economical role in the development of the region. Because tourism is an economical activity which increases investments and business volume, creates income, provides exchange, enables new employment areas, and affects social and cultural life. Using natural attraction resources in the research area by observing protection-usage balance, managing such resources for economical tourism purposes, renovating historical and cultural resources, protecting and using by means of functioning are important factors in tourism development of Zeytinbağı.

Bu araştırma Marmara Bölgesinde, Güney Marmara Bölümünde, Bursa Yöresinde ve Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alan ve küçük bir kıyı yerleşmesi olan Zeytinbağı'nda turizm imkânlarının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kalkınma planlarında çeşitli alternatifler içinde sadece biri olan turizm faaliyetleri küçük şehirler, kasabalar ve köyler için çok önemli bir fırsattır. Kuruluşu çok eski dönemlere dayanan Zeytinbağı, günümüzdeki gelişmesi itibariyle turizm açısından özellikle de kırsal turizm ile tarihî ve kültürel turizm açısından önemli bir potansiyele sahibtir. Zeytinbağı doğal coğrafi özelliklerinin yanı sıra, tarihî ve mimari dokusuyla da dikkati çeken bir yerleşmedir. Son yıllarda yerleşmede turizm faaliyetleri gelişmeye başlamış olmasına rağmen, bu faaliyetler tam olarak istenilen düzeye ulaşamamıştır. Yörenin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha iyi bir şekilde kullanılması, turizm planlamasının yapılması, turizmin bölgenin kalkınmasında daha büyük bir rol oynayan ekonomik faaliyet haline gelmesini sağlayacaktır. Çünkü turizm, yatırımları ve iş hacmini arttıran, gelir yaratan, döviz getiren, yeni istihdam alanlarının açılmasını sağlayan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen bir ekonomik faaliyettir. Araştırma sahasındaki doğal çekicilik kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek kullanılması, bu kaynakların kırsal turizm amaçlı kullanılması, tarihî ve kültürel kaynaklarının restore edilmesi, işlev kazandırılarak korunması ve kullanılması Zeytinbağı’nda turizmin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.