Türk Mûsikîsi Dergiler İndeksi


Köksal E. (Editor)

Dört Mevsim, İstanbul, 2014

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Dört Mevsim
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Dünyanın en kıymetli hazinesi vakittir. Vakit, yokluğunda varlığına en çok ihtiyaç duyulan sermayedir. Şüphesiz akademik hayatta vaktin kıymeti ziyadesiyle önem kazanmaktadır. Zira, akademik araştırmalar

yaparken, ilgili donelere ulaşma süresi kısaldığı takdirde konu hakkında yapılan çalışmanın derinliği ve verimliliği artmaktadır.

 

Akademik hayatım boyunca yapmayı planladığım çalışmalardan biri, süreli yayınlar arasında en çok başvurulan kaynaklar olan dergilerin indeksini oluşturmaktı. Geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiğim araştırmalarımın kaynak taramaları esnasında gereğinden fazla harcamak durumunda kaldığım zamana hep üzülmüşümdür. Bu zaman kaybı olarak sayılabilecek süreyi minimuma indirme amaçlı olarak başladığım indeks çalışması, çeşitli kütüphanelerdeki kaynak araştırmalarım sonucunda gerçekleşmiş olup, akademik çalışma yapan araştırmacılarla da paylaşma isteğim doğrultusunda gelişmiştir.

 

Bu kitapta toplamda 600 civarında derginin içeriği indeksi ile birlikte yer almaktadır. Bu eser sayesinde Mûsikî üzerine herhangi bir konuda yapılacak olan bir ön araştırmanın daha kısa sürede ve etkili bir şekilde tamamlanması mümkün olacaktır. Kitabın sonunda verdiğimiz “yazar indexi” bölümünde bir takım verileri düzeltmeye çalıştık. Fakat dergilerin kendilerinde yazarların isimleri konusunda bir birliktelik bulunmamaktadır. Bu konuda okuyuculardan istirhamım araştırdıkları konu hakkında bir kaç kullanım varsa bunların tümüne bakmalarıdır.