Kheiri Brothers and Ukhuwwat Newspaper


Görgün H.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Münasebetiyle Türkiye-Pakistan İlişkileri, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 2023, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The people of the subcontinent, who lived under the British colony, thought that the Ottoman Empire, the last independent Muslim state, and the Caliphate it held should be protected and supported in order to protect their identity. In line with this idea, Abdul Jabbar and Abdus Sattar Kheiri brothers, who were Indian nationalists during the First World War, left Beirut with the declaration of jihad and set out for the Hejaz to work in favor of the Ottomans. They came to Istanbul and joined the Teşkilat-ı Mahsusa. Additionally, Abdul Jabbar Hayri was appointed to Istanbul University, Faculty of Letters (Daru’l-Funun) as an Urdu language teacher, and thus, the adventure of Urdu Language education in Türkiye began in 1915. Kheiri brothers, one of the founders of the Urdu department, not only provided services for this language department in Istanbul, but also published the Ukhuwwat newspaper for press and propaganda purposes in order to accurately inform the people of the subcontinent about the events taking place there.

İngiliz sömürgesi altında yaşamlarını sürdüren alt kıta halkı, benliklerini koruyabilmek için bağımsız son Müslüman devleti olan Osmanlı’nın ve elinde bulundurduğu Hilafet makamının korunup desteklenmesi gerektiğini düşünmekteydi. Bu fikir doğrultusunda Birinci Dünya Savaşı döneminde Hint milliyetçilerinden olan Abdülcabbar ve Abdüssettar Hayri kardeşler, Beyrut’ta bulundukları sırada cihat ilanı çıkmasıyla Osmanlı lehine çalışmalarda bulunmak üzere oradan ayrılarak Hicaz’a doğru yola çıkmışlar ve İstanbul’a gelerek Teşkilat-ı Mahsusa’ya katılmışlardır. Ayrıca Abdülcabbar Hayri, Urdu dili öğretmeni olarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'ne (Darülfünûn) atanmış ve böylece 1915 yılında Urdu Dili eğitiminin Türkiye'deki serüveni başlamış oldu. Urdu dili bölümü kurucularından olan Hayri kardeşler, sadece İstanbul’da bu dil bölümü için hizmetlerde bulunmamış aynı zamanda alt kıta halkını buradaki yaşanan olaylardan doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için basın-yayın ve propaganda amacıyla Uhuvvet gazetesini yayınlamışlardır.