Atık Su Tünellerinde İnce Taneli Tortul Materyallerin Kazı Performansının Belirleyen ve Denetleyen Jeoteknik Büyüklükler Açısından Bir Değerlendirmesi


TOKGÖZ N., Binen İ. S., Kuruyer V.

3rd International Symposium and Exhibition on Underground Excavations for Transportation, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.157-173

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157-173
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Studies have been conducted on the Büyükçekmece Waste Water Tunnel route in order to determine the plastic behavior and adhesion potential of the materials for the excavability of fine grained (cohesive) sedimentary soils  EPB TBM, to back analyze by linking penetration rate (mm/min) data with geotechnical properties of the excavation material, and to investigate the influence of water and other conditioning chemicals in different proportions on the plasticity index and consistency index of the material. 

This research was designed to develop “risk management models” against agglomeration of the excavated material, adhesion problem on the metal surfaces, and clogging. In this research, material samples from 14 different measurement points between 1285-2186 meters of Istanbul-Büyükçekmece Waste Water Tunnel (6,09 km in total length and 20-40 m in depth) which was being excavated in sedimentary clayey materials of Gürpınar formation with a Lovat EPB-TBM (Ø=3,45 m excavation diameter) were evaluated. 

EPB TBM’lerde ince taneli (kohezyonlu) killi tortul materyallerin kazılabilirliğinde materyallerin plastik özelliği ile yapışma (adezyon) potansiyelinin belirlenmesi, ilerleme miktarı ile materyalin jeoteknik  özellikleri ile ilişkilendirilerek  geri analizlerin yapılması ve materyalin kazıya elverişli duruma getirilmesi için kullanılan su veya farklı kimyasal bileşimlerdeki şartlandırma/koşullandırma kimyasallarının kullanım oranlarının  materyalin plastisite indisi ile kıvam indisi üzerindeki etkisi,  Büyükçekmece atık su tüneli güzergâhında incelenmiştir.

Bu araştırma, kazı materyalinin topaklanması, kazı makinasının metal yüzeylerine yapışması ve kazı işlemindeki olası tıkanmalara karşı “risk yönetim modelleri” geliştirebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmada; Gürpınar Formasyonu içindeki killi tortul materyallerde Ø=3,45 m dış çapında Lovat Marka EPB TBM’le toplam 6,09 km’lik ve 20–40 m derinlikte açılan İstanbul-Büyükçekmece atık su tünel güzergâhının 1285-2186 m arasında 14 farklı ölçme noktasından alınan materyal örnekleri değerlendirilmiştir.