4-Alkil anilinler ve İzatinden türeyen yeni Schiff bazlarının sentezi ve Cu(II),Ni(II) komplekslerinin incelenmesi


Üstün Özgür M., ERÇAĞ A.

XVI .Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey