4-Alkil anilinler ve İzatinden türeyen yeni Schiff bazlarının sentezi ve Cu(II),Ni(II) komplekslerinin incelenmesi


Üstün Özgür M., ERÇAĞ A.

XVI .Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2002

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye