A Study On The Acceptance Of Information Technologies From The Perspectives Of The Academicians In Turkey


Tarcan E., VAROL E. S. , Toker B.

Ege Akademik Bakıs / Ege Academic Review, cilt.10, ss.791-812, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Ege Akademik Bakıs / Ege Academic Review
  • Sayfa Sayıları: ss.791-812

Özet

Eğitim kuruluşları rekabetçi küresel bir ortamda hizmet kalitelerini geliştirmek ve etkin örgütsel çıktılar sağlamak için bilgi teknolojilerini artan oranda kullanmaya başlamışlardır. Bir bireyin bilgi teknolojilerini kullanma eğiliminin bir bilgi sisteminin uygulamadaki başarısı veya başarısızlığında hayati önemi vardır. Bu araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma eğilimini etkileyen faktörleri Türkiye’deki akademisalern bakış açısından saptamayı hedeflemiştir. Bu çalışmada teknoloji kabul modeli (TAM), kolaylaştırıcı şartlar (FC) ve subjektif norm (SN) değişkenleri dış değişkenler olarak eklenerek genişletilmektedir. Model 510 akdemisyenden web esaslı olarak toplanan veri kullanılarak test edilmektedir. Araştırma sonuçları genişletilmiş TAM’nin bilgi teknolojilerini kullanım eğilimi ile ilgili varyansın %80’ini açıklayabildiğini ve akademisyenlerin bilgi teknolojileri kullanım eğilimlerinin araştırılmasında genişletilmiş TAM modeli için FC ve SN’un potansiyel değişkenler olduğunu göstermiştir. Çalışma, bu araştırma modelinin paydaşların teknoloji kabulü ile ilgili davranışlarının daha iyi anlaşılması ve IT yatırm, kullanım ve yenileme sürecinde eğitim alanındaki yöneticiler tarafından yararlı bir araç olarak kullanılabileceğini işaret etmektedir.          

 

Educational institutions have been increasingly started to use information technologies (ITs) for improving the service quality and achieving the effective organizational outputs in a competitive global environment. An individual?s intention to use ITs is a crucial factor in determining the success or failure of an information technology (IT) system implementation. This study attempts to investigate the factors affecting the intention to use ITs from the academicians? perspectives in Turkey. This research extends the technology acceptance model (TAM) framework with subjective norm (SN) and facilitating conditions (FC) acting as external variables. The model has been tested using web-based data collected from 510 academicians. The findings demonstrate that this extended TAM can explain 80% of the variance of intention to use ITs. And also, SN and FC are potential variables that may be used to extend the TAM for the research on the academicians? intention to use towards ITs. This study reveals that educational managers can use this research model as a helpful tool in better understanding stakeholders? behaviors related to the technology acceptance, and also in the process of IT investment, implementation and renovation.