Kürnüç Köyü (Göynük-Bolu) Kürnüç Vadisinde Yeni Ön Bulgular: Geç Oligosen Gastropoda Ve Bivalviaları


APAYDIN POŞLUK E., Kapan S., KORAL H., Gürsoy B.

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2018 Çalıştayı- Yamaç, Kıyı ve Akarsu Depolanma Süreçlerinin Depolanma Kayıtları, Sakarya, Turkey, 6 - 09 September 2018, pp.43-44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43-44
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Limits of the study area which encompasses Yenipazar district of Bilecik province extend to the Gölpazarı district of Bilecik province in the west and the Göynük district of Bolu province in the east. The Paleogene sequence exposed in the area begins with Paleocene age terrestrial sediments (Kızılçay Group). Eocene age marine units and overlying sediments have a lithology starting with yellow colored, coarse, firm sandstones and continuing with brown colored, loose sandstone levels (Güvenç Formation). There are a lot of Nummulite fossils in this sandstone level. Stratigraphically, the Nummulite-bearing level is overlain by the sandstone containing Rotularia spirulaea  (Lamarck) and Ampullina cf. vulcani (Brongniart) species that lived in the Late Eocene shallow sea. This sandstone level ends with the mudstone and marl lithology (Güvenç Formation), which is in the central parts of the study area is defined by a lot of Turritella sp.-bearing samples. A boundary relationship of angular unconformity between this unit and a younger continental conglomerate, sandstone and mudstone unit is clearly visible in the central parts of the study area. Specimens such as Polymesoda convexa (Brogniart), Gari protracta Mayer and Globularia gibberosa santistephani (Grateloup) are identified from the samples taken from the sandstone-mudstones in the Kürnüç valley in the easternmost part of the study area (Kürnüç village, Göynük district, Bolu province,). Thus, the sandstone-mudstone unit in this valley is described as a new level representing the brackish water, lagoon, shallow marine conditions during the Egerian (Late Oligocene) time, previously unknown in the study area.

 

 

Key words: Egerian, Late Oligocene, Kürnüç Village Valley, Gastropoda-Bivalvia, Stratigraphy

Bilecik ili Yenipazar ilçesi ve civarını kapsayan çalışma alanının sınırları batıda Bilecik ili Gölpazarı ilçesi, doğuda ise Bolu ili Göynük ilçesine kadar uzanmaktadır. Bu alanda yüzlek veren Paleojen istif, Paleosen yaşlı karasal çökeller (Kızılçay Grubu) ile başlar. Bu çökellerin üzerine gelen Eosen yaşlı denizel birimler, sarı renkli, iri taneli, pekişmiş, sert kumtaşlarıyla başlayıp, kahve renkli, tutturulmamış, dağılgan kumtaşı seviyeleriyle devam eden (Güvenç Formasyonu) bir litoloji sunar. Bu kumtaşı seviyesi içinde bolca Nummulit fosili bulunmaktadır. Stratigrafik olarak, Nummulitli seviyenin üzerine, Geç Eosen sığ denizinde yaşamış Rotularia spirulaea (Lamarck), Ampullina cf. vulcani (Brongniart) türlerinin tanımlandığı kumtaşı, birimleri gelmektedir. Bu kumtaşı seviyesi çalışma alanının orta kesimlerinde bol miktarda Turitella sp. örneklerinin tanımlandığı çamurtaşı ve marn litolojisiyle (Güvenç Formasyonu) sonlanır. Bu birimin kendinden daha genç karasal çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı birimleriyle açısal uyumsuz olarak gelişmiş sınır ilişkisi, inceleme alanının orta kesimlerinde açıkça görülmektedir. Çalışılan havzanın en doğusundaki (Kürnüç Köyü, Göynük ilçesi, Bolu ili) Kürnüç Vadisinde kumtaşı-çamurtaşı birimlerinden alınan örneklerden Polymesoda convexa (Brogniart), Gari protracta Mayer, Globularia gibberosa santistephani (Grateloup) vb. gibi türler tanımlanmıştır. Böylece bu vadideki söz konusu kumtaşı-çamurtaşı birimleri, çalışma alanında varlığı daha önceden bilinmeyen Egeriyen (Geç Oligosen) zamanında çökelmiş acı su, lagün, sığ denizel koşulları temsil eden yeni bir seviye olarak tanımlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Egeriyen, Geç Oligosen, Kürnüç Köyü Vadisi, Gastropoda-Bivalvia, Stratigrafi