Dürûsü’t-Tefsîr bi Dârü’l-Fünûn fi’l-Fetreti’l-İntikâliyye Beyne’d-Devleti’l-Usmâniyye ve’l-Cumhûriyyeti’t-Türkiyye (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçiş Döneminde Dârulfünûn'da Tefsir Dersleri)


Çalışkan M. S.

İslami İlimler Dergisi, cilt.14, ss.215-238, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: İslami İlimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.215-238