İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası


Tığlı F.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.4, no.8, pp.593-608, 2006 (Peer-Reviewed Journal)