Covid-19 Hastalarının Toraks BT Metin Raporlarından Metin Madenciliği Araçlarını Kullanarak Radyolojik Paternlerin Sınıflandırılması: Bir Pilot Çalışma


Uysal M. A., Altın S., Tutar M., Niksaroğlu Y., Gezer M.

II. Tıpta Bilişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 2021, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Toraks, bilgisayarlı tomografi (BT), COVID-19 pnömonisinin taranması ve teşhisi için en çok

kullanılan radyolojik incelemedir. COVID-19 salgınları sırasında, birçok toraks BT raporu toplanmıştır

ve Hastanelerin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemlerinde (PACS) saklanmıştır. Radyologlar bu

görüntülerden hasta raporları oluşturmakta ve hastalık konusunda bilgileri aktarmaktadır. Bilgi tanımı

gereği, gereği yorumlanmış veri anlamındadır ve günümüzde çok değerlidir. Bu çalışmada ilk aşamada

hasta raporlarından COVID-19'un Toraks BT paternlerini metin madenciliği metodolojisini kullanarak

sınıflandırmayı ve Covid-19 pnömonisinin en yaygın görülen paternlerini belgelenmesi amaçlanmıştır.

Yedikule acil servisinde tüm hastaların kayıtları yapılmaktadır. Bu hastalardan 11 Mart - 11 Haziran

2020 tarihleri arasında başvuranlar içeresinde Göğüs BT görüntülemesi yapılanların toraks BT raporları

PACS sisteminden çıkarılmıştır. Toplam 1180 toraks BT raporları MS excel formatında elde edilmiş ve

bunların 100 tanesi makine öğrenmesi için uzman radyolog tarafından çok sınıflı olarak

etiketlendirilmiştir. Metin madenciliği için gerekli ön işlemlerden geçirilip her bir sınıf için dengeli hale

getirildikten sonra makine öğrenmesi modelleri ile eğitilip karşılaştırma yapılmıştır. Pilot çalışma

neticesinde kullanılan veri kümesinden çıkarılmış olan Patternler değişik makine öğrenmesi

algoritmaları sınıflandırılmıştır Başarım,F1 ve kappa skorları sırasıyla en düşük 0.9286, 0.9282 ve

0.8571 , en yüksek 0.9630, 0.9630 ve 0.9626 olmuştur. Bu değerler ile Toraks BT raporlarından

COVID-19 paternlerinin sınıflandırılması, radyolojik seyrin anlaşılmasına yardımcı olabileceği

görülmektedir. Böylelikle Covid-19 pnömonisinden sonraki progresyonu veya sekeli tahmin edebilir ve

ilk aşamada hastaların prognozunu tahmin etmeye yardımcı olabilmektedir