İş Hukukunda Analık ve Ebeveyn İzinleri


Çalışkan A.

On İki Levha, İstanbul, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: On İki Levha
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

As a result of the increase in women’s participation in the workforce, protection of

maternity became more significant issue. Hence it’s a constitutional obligation to

legally regulate the working conditions of women workers with the aim to protect the

family, which is the basis of society, and especially maternal and child health.

Therefore, positive chances have been introduced into the legislation in relation to the

scope of beneficiaries of maternity leave and thereby a right to half time leave has

lately been granted to workers giving birth or adoption. In today’s society the family

structure in which both parents are working, has gained wide currency, the right of

parental leave, in other words the right of change the shifts from full time shift to part

time shift, is incorporated in to the Turkish Labor Law for the first time, responding to

the need of introducing new regulations for workers with familial. In this study,

maternity and parental leave are examined in detail within the scope of the Labor Law.

Kadınların iş hayatına katılımının artması ile birlikte, analık halinin korunması daha da önemli bir hale gelmiştir. Zira toplumun temelini oluşturan ailenin korunabilmesi ve bilhassa ana ve çocuk sağlığının korunması için kadın işçilerin çalışma şartları bakımından düzenlemeler yapılması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim bu hususta, analık izinlerinden yararlanabilecek kişilerin kapsamına ve söz konusu izin sürelerinin kullanımına ilişkin olarak ilgili mevzuatta olumlu değişiklikler yapılmış ve ayrıca yarım çalışma izni getirilmiştir. Günümüz toplumunda hem anne hem de babanın çalıştığı aile yapısı ağırlık kazanmış olduğundan, aile yükümlülükleri bulunan işçiler bakımından da cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin yeni düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmış ve bu gereksinimi karşılamak amacı ile ebeveyn izni diğer bir deyişle kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı mevzuatımızdaki yerini almıştır. Bu çalışmada analık ve ebeveyn izinleri İş Hukuku kapsamında ele alınmıştır