THE EXAMINATION OF THE MORLEY-COWLS-TADDEO-FLORIDI SCALE DESIGNED FOR THE ETHICAL ASSESSMENT OF DIGITAL TRACKING AND MONITORING APPLICATIONS DEVELOPED FOR COVID-19, WITH THE INCLUSION OF THE HAYAT EVE SIĞAR (HES) APPLICATION


Kamer V., Sancakdar A.

Kilikya Felsefe Dergisi, no.1, pp.107-136, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Kilikya Felsefe Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.107-136
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In this article, we examined the widely used Digital Tracking and Monitoring (DTM) applications in the world and in Turkey through the scale consisting of 16 questions put forward by Floridi, Cowls, Taddeo, and Morley in their article "Ethical Principles of SARS-CoV-2 Digital Tracking and Monitoring (DTM) Systems". With the COVID-19 epidemic, new ethical problems have arised with the DTM applications developed to reduce the spread of the disease. In order to address these ethical issues, we have tried to show the scope of the questions Floridi, Cowls, Taddeo, and Morley pose to these practices and their relationship with digital ethics. We tried to increase the effectiveness of the scale put forward by Floridi, Cowls, Taddeo and Morley through different DTM applications and to improve the depth of interpretation in terms of comparison. We aimed to examine the extent to which DTM applications provide ethical validity in terms of content and function, based on the qualities of the practices. The purpose of this review; is to make an inference about the validity of these practices in extraordinary situations such as pandemics. We think that this ethical validity will shed light on how DTM applications which function on personal data should be developed by governments or private institutions. We will try to present data on how one of today's important ethical issues, such as the privacy of personal data, can be handled in the event of an epidemic that swept the world.
Bu makalede, Floridi, Cowls, Taddeo ve Morley’in “SARS-CoV-2 Dijital Takip ve İzleme (DTİ) Sistemlerinin Etik İlkeleri” makalesinde ortaya koydukları 16 sorudan oluşan genel çerçeve üzerinden, Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan DTİ sistemlerini ele aldık. COVID-19 salgınıyla birlikte, hastalığın yayılımını azaltmak üzere geliştirilen DTİ uygulamalarıyla birlikte yeni etik sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu etik sorunları işaret edebilmek için, Floridi, Cowls, Taddeo ve Morley’in DTİ uygulamalarına yönelttikleri soruların kapsamını ve dijital etik ile ilişkisini göstermeye gayret ettik. Farklı DTİ uygulamaları üzerinden, Floridi, Cowls, Taddeo ve Morley’in ortaya koyduğu ölçeğin etkinliğini artırmaya ve karşılaştırma açısından yorumlama derinliğini geliştirmeye çalıştık. DTİ sistemlerinin içerik ve işlev bakımından etik geçerliliğini ne ölçüde sağladıklarını, uygulamaların sahip oldukları nitelikler üzerinden, incelemeyi amaçladık. Bu incelemenin amacı; söz konusu uygulamaların pandemi gibi olağanüstü durumlardaki geçerliliğine dair bir çıkarım yapmaktır. Bu etik geçerliliğin, kişisel veriler üzerinden işlev gerçekleştiren DTİ uygulamalarının devlet ya da özel kurumlar tarafından nasıl geliştirilmesi gerektiğine ışık tutacağını düşünmekteyiz. Kişisel verilerin gizliliği gibi günümüzün önemli etik konularından birinin, dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalık söz konusu olduğunda nasıl ele alınabileceği ile ilgili veri sunmaya çalışacağız.