Teknolojik Yeniliğin Benimsenmesinde Sosyal Sistem Özelliklerinin Etkileri; E-okul Uygulamasının İncelenmesi


MUTLU BAYRAKTAR D.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.86-100, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.86-100

Özet

Bu çalışmada; Yeniliğin Yayılımı Kuramı (Rogers, 2003) ve Teknoloji Kabul Modeli (Davis, 1989) temel alınarak, E-Okul projesinin ilk kullanılmaya başlandığı dönemde, benimsenme aşamasında sosyal sistemin özelliklerinin, yeniliğin yayılımına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2008-2009 öğretim yılı içerisinde üç okuldan seçilen toplam 21 öğretmen ve okullarda görevli olan 3 yöneticiden oluşmuştur. E-Okul’un ilk yayılmaya başladığı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü ile görüşme yapılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi sonucunda, öğretmenlerin E-Okul uygulamasını benimsemelerinde; Otoriter Karar Türü, Değişim Ajanı, Algılanan Yarar ve Deneyimin etkili olduğu belirlenmiştir.

In this study, it was aimed to investigate the effects of the social system features on the diffusion of innovation during the E-School Project adoption in the basis of Technology Acceptance Model (Davis, 1989) and Diffusion of Innovations Theory (Rogers, 2003). The study group comprised of 21 teachers chosen from three schools in 2008-2009 school year, 3 managers charged in schools and the Branch Director of the Information System Administration of the Information Service Department of the Educational Technology Head Office of the Ministry of National Education. The data were collected by a semi-structured interview. When the data were examined, the variables namely the authority decision type, the change-agent, perceived advantage and the experience were seemed to be effective on the adoption of E-School Project by the teachers.