Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projes (MAREM) 2015 Senesi Çalışma Verileri.


Artüz M. L. , Artüz B., Gürseler G., Gülen D., Sakınç M., Yalçın B., ...More

Türkiye Barolar Birliği Yayın Kitapevi Yayınları, Ankara, 2016

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Türkiye Barolar Birliği Yayın Kitapevi Yayınları
  • City: Ankara