Zümrelere Göre Örneklemede Genetik Algoritmanın Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir Çalışma: Başlangıç Populasyonunun Geometrik Yöntemle Belirlenmesi


Creative Commons License

ER Ş. , KESKİNTÜRK T.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.1-6

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-6

Özet

Bu çalışmada, zümrelere göre örneklemede zümre sınırlarının belirlenmesi ve örneklemin zümrelere dağıtımı problemlerinin genetik algoritma ile çözümünde etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Zümre sınırları ve örneklem büyüklükleri, amaç fonksiyonu olan tahmin varyansını minimum yapacak şekilde genetik algoritma ile belirlenmiştir. Daha önce bu konuda yapılan çalışmada (Keskintürk, Er, 2007) başlangıç populasyonu rassal olarak belirlenmiştir. Geometrik yöntemle rassal arama daha iyi bir noktadan başlatılarak daha kısa bir zamanda aynı ya da daha iyi sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir. Birçok test problemi üzerinde rassal ve geometrik başlangıç populasyonları kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.