Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı


AKAYLI T., ÜRKÜ Ç., ÇANAK Ö.

3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.92

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kastamonu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.92
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is the identification of Gram-negative pathogenic bacteria which causes diseases in cultured rainbow trout (O. mykiss) in various regions of Turkey and the determination of the antibiotic susceptibilities of these bacteria to avoid the unconscious use of antimicrobial substances. For this purpose, bacteriological inoculations were made from the tissues such as liver, spleen and kidney of rainbow trout samples from Mediterranean and Marmara regions showing disease signs. Morphological, physiological and biochemical characters of the recovered bacteria were investigated by using routine laboratory methods and API 20E. The bacteria were identified as the members of the Pseudomonas, Aeromonas and Vibrio genera. Disc-diffusion method was used for the determination of the antimicrobial susceptibility of these isolates. In the tests, Flumequine, Erythromycin, Kanamycin, Oxytetracycline, Ciproflaxacin, Sulphamethoxazole, Chloromphenicol, Florfenicol and Furazolidone were used as antimicrobials and incubated at 18 ºC for 24-48 h. The results were evaluated as sensitive or resistant according to the zone diameters determined by CLSI (NCCLS).

As a result, differences between the bacteria isolated from diseased rainbow trout samples were detected in the antimicrobial susceptibility levels and flumequine, oxytetracycline and florphenicol are may be used in the treatment of the diseases caused by Gram-negative bacteria in this fish. But we recommend the responsible use of oxyteracycline. Because antimicrobial resistance against this antibiotic in bacteria and its use is restricted   by the European Union in the fish diseases area.

Bu çalışma ile yurdumuzun farklı bölgelerindeki kültür gökkuşağı alabalıklarında (O. mykiss) hastalığa neden olan ve Gram-negatif özellik gösteren patojen bakterilerin tespiti, antibiyotiklere karşı duyarlılık derecelerinin belirlenmesi ile bilinçsiz ilaç kullanımının önlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Akdeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki hastalık belirtisi gösteren gökkuşağı alabalıklarının karaciğer, dalak ve böbrek gibi dokularından bakteriyolojik örneklemeler yapılmıştır. İzole edilen bakterilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri rutin laboratuvar teknikleri ve API 20E hızlı tanı kiti kullanılarak araştırılmıştır. Bu izolatların Pseudomonas, Aeromonas ve Vibrio genuslarına ait türler olduğu tespit edilmiştir. Bu bakterilerin antibiyogram duyarlılığını belirlemek için disk difüzyon metodu kullanılmıştır. Antibiyotik olarak Flumekuin, Eritromisin, Kanamisin, Oksitetrasiklin, Siprofloksasin, Sulfametaksozol, Kloramfenikol, Florfenikol ve Furazolidon kullanılmış ve petri kutuları 18 Cº de 24-48 saat inkübe edilmiştir. Elde edilen sonuçlar her bir antibiyotik için CLSI (NCCLS) tarafından belirlenen zon çaplarına göre duyarlı veya dirençli olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak hasta alabalıklardan izole edilen Gram-negatif bakterilerin antibiyogram duyarlıklılarında türler arasında farklılıklar olduğu dikkati çekerken bu balıklardaki Gram-negatif bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde genel olarak flumekuin, oksitetrasiklin ve florfenikol’un kullanılabileceği tespit edilmiştir. Fakat oksitetrasiklin kullanımında dikkatli davranılması önermekteyiz. Çünkü bakterilerde bu antibiyotiğe karşı direnç oluşumu görülmüştür ve Avrupa Birliği tarafından balık hastalıkları alanında kullanımına kısıtlama getirilmiştir.