Türkiye Madenleri: Maden Mühendisi Eduare Coulant'a Göre "Menâbi-i Ma'deniyemiz".


Creative Commons License

Balcı E.

Türk Dünyası Araştırmaları, no.145, pp.93-112, 2003 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Türk Dünyası Araştırmaları
  • Page Numbers: pp.93-112

Abstract

ACCORDING TO THE MINING ENGINEER EDUARE COULANT MINES OF TURKEY

In this study, the production of coal in Ottoman, particularly at Ereğli basin, is analysed in terms of its effects on Ottoman mines and mining in general. For this purposes the article "Menâbi-i Ma'deniyemiz" written by Mining Engineer Sir Eduare Coulant in 1884 is used as a framework.

 

Bu makalede, Türkiye'de çalışan İtalyan asıllı maden mühendisi Eduare Coluant Efendi'nin 1884 yılında Türkiye madenleri ve özellikle de Ereğli kömür madenlerine dair hazırlayıp yayınladığı rapor niteliğindeki  "Menabi- Ma'deniyemiz" adlı çalışması çerçevesinde, Osmanlı'da maden kömürü üretim ve işletmeciliği; enerji üretiminde taş ve linyit kömürünün taşıdığı önem; Avrupa ve İstanbul maden piyasaları ile kâl ve izabe fırınlarındakömür kullanımının diğer Osmanlı madenlerinin işletilmesindeki etkileri incelenmektedir.