Ekonomik Kamu Yararı Kavramının Türk İdare Hukukundaki Anlam ve İşlevi


UYANIK H.

Oniki Levha, İstanbul, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Oniki Levha
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

"... günümüzde giderek öne çıkan idare hukuku konularını iktisadi kavramları, konulara ilişkin ekonomik boyutlarını içeren açıklamaları bilmeden hukuki boyutlarını değerlendirmek isabetsizlikleri, eksiklikleri gündeme getirebilmektedir. Üstelik hukuki müesseseleri anlamak, sorgulamak, yeniden oluşturmak için uygulama bakımından ışık tutacak teorik, sağlam yaklaşımlara da sanıldığından daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Ekonomik kamu yararı kavramı bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Bu kavramın temel bileşeni olan "kamu yararı" kavramı idare hukukunun temel direklerinden biridir. İdarenin üstün yetkilerinin varlığı ve kullanımı kamu yararı ile açıklanarak temellendirilmektedir. Bu kavramdan yola çıkarak "ekonomik kamu yararı"nı irdelemek de, hem bu temel kavramı, hem iktisadi boyutunu, hem de hukuki gelişim ve dönüşümünü incelemeyi gerektirmektedir. Teorik boyutunu ele alarak bu kavram konusunda yapılacak bundan sonraki incelemeler için bir zemin oluşturmak bu açıdan önem taşımaktadır." 
Prof. Dr. Aydın Gülan 
Bu çalışmanın birinci bölümünde kamu yararı, kavramsal olarak ve hukuk/ekonomi ilişkisindeki yeri ile; ikinci bölümünde idare hukukundaki taşıdığı anlam, nitelik ve işlev, gördüğü misyon ile incelenmiş; üçüncü bölümünde kavramın içeriğinin nasıl belirleneceğine ilişkin temel problemler ele alınmıştır. 
(Arka Kapak'tan)