VADE FARKLARININ ZAMAN TEMELLİ DAĞITIMININ HASILAT ve FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Ayluçtarhan A.

vergi raporu, no.254, pp.42-47, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : vergi raporu
  • Page Numbers: pp.42-47

Abstract

ÖZ

UFRS/ TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Startları) düzenlemeleri gereği, ticari işlemler kapsamında ortaya çıkan vade farkları zaman temelli olarak dağıtılmaktadır. Bu esas, gelir ve gider unsurlarının tümü için geçerlidir. Daha dar kapsamda, UFRS düzenlemelerine göre vade farkının zaman temelli dağıtımı, hem hasılat hem de finansal kiralamaya ilişkin gelirler için de geçerlidir. Finansal kiralama düzenlemesi Türk Vergi Mevzuatına UFRS’den iktibas edilmiştir. Bu düzenleme gereği, bu işlemlerde vade farkları ilgili dönemlere dağıtılarak ilgili dönemlerin vergisel karı hesaplanmaktadır. Ancak bu şekilde öngörülen vergisel raporlama, bir bütün olarak gelir raporlamasının ahengini bozmaktadır. Bu çalışmanın amacı vergi mevzuatı dahilinde yapılmış olan finansal kiralama düzenlemesi ile bir bütün olarak gelirin vergisel raporlanmasında ortaya çıkan ahenksizliğin tartışılmasıdır. Çalışma kapsamında, hasılat ve finansal kiralama düzenlemeleri kısıtı ile konu değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Vade farkı, gelir, hasılat, finansal kiralama. Jel Sınıflandırması Kodları: K34, M41.

ABSTRACT

Under IFRS / TFRS (International Financial Reporting Standards / Turkey Financial Reporting standards) regulations, maturity differences arising within the scope of commercial transactions are distributed on a time-based basis. This basis applies to all income and expense items. More narrowly, according to IFRS regulations, the timebased distribution of maturity difference applies to both revenue and leasing-related income. The financial leasing arrangement has been derived from IFRS to Turkish Tax Legislation. According to this regulation, the tax profit of the relevant periods is calculated by distributing the maturity differences to the related periods in these transactions. However, tax reporting envisaged in this way disrupts the harmony of income reporting as a whole. The aim of this study is to discuss that arises in the tax reporting of income as a whole with the financial leasing arrangement made within the tax legislation. Within the scope of the study, the subject will be evaluated with the constraint of revenue and financial leasing arrangements.

Keywords: interest, income, revenue, leasing. Jel Classification Codes: K34, M41.