BULAŞICI VENEREAL TÜMÖRLÜ BİR KÖPEKTE KLİNİK VE PATOLOJİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


ÖZTÜRK H. , EGEDEN E., SENNAZLI G.

International Veterinary Medicine Students Scientific Congress, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.278-279

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.278-279

Abstract

Evaluation of The Clinical and Pathological Findings of a Dog with Transmissible Venereal Tumor

 

Hazal ÖZTÜRK1, Evrim EGEDEN2*, Gülbin SENNAZLI1

 


1İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar Kampüsü, İstanbul
2*Ada Veteriner Polikliniği Sülün Sokak No: 14 1. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul. Tlf: +90.212.3246732. E-posta: info@adapoliclinic.com

 

            Canine venereal tumor is a contagious tumoral disease with unknown cellular origin, and is mainly observed in genital area, but can also be seen on the other parts of the skin.

 

            A 12-year-old, mix breed, male dog was admitted to the clinic with complaints of ataxia, cachexia, loss of appetite and purulent skin lesions. Clinical examination revealed generalized lymphadenopathy and pallor of mucosal membranes. Multinodular foci were detected in the spleen by ultrasonography and intermediate anaemia, hyperglobulinemia and hypoalbuminemia were found by blood biochemistry test. Ehrlichia was found positive and Leishmania was found negative in SNAP4xPlus and SNAP-Leishmania tests. The cytological smears were prepared from spleen and skin lesions through fine needle aspiration methods. Skin smears showed neoplastic cells with uniform, round morphology and bluish cytoplasm, and spleen smears showed lymphocytic progenitor cells with atypical features. Demodex mites were found on a skin scraping sample obtained from the skin. Then, histopathological examination of a punch biopsy from 0.3-1 cm in diameter nodular skin lesions showed neoplastic cells lined up in series of cords with a uniform, round morphology, large nuclei and with no cell-border lines, extending from epidermis to subcutis. The skin lesions were diagnosed as transmissible venereal tumor based on the cytological and histopathological findings.

 

            The aim of the study is to discuss and evaluate prognostically the clinical and pathological findings of the dog diagnosed with transmissible venereal tumor.

 

Key words: transmissible venereal tumor, dog, skin

BULAŞICI VENEREAL TÜMÖRLÜ BİR KÖPEKTE KLİNİK VE PATOLOJİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Hazal ÖZTÜRK1, Evrim EGEDEN2*, Gülbin ŞENNAZLI1

 


1İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar Kampüsü, İstanbul
2*Ada Veteriner Polikliniği Sülün Sokak No: 14 1. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul. Tlf: +90.212.3246732. E-posta: info@adapoliclinic.com

 

            Canine venereal tümör, köpeklerin bulaşıcı seyreden başlıca genital bölge olmakla beraber, derinin diğer bölümlerinde de gözlenebilen, hücresel orijini bilinmeyen tümöral bir hastalığıdır.

 

            Nöbet, kaşeksi, iştahsızlık ve purulent deri lezyonları şikâyeti ile 12 yaşında, melez, erkek köpek kliniğe getirilmiştir. Klinik muayenede generalize lenfadenopati ve mukozalarında solgunluk, abdominal ultrasonografik muayenede dalakta multinodüler odaklar, kan biyokimya testlerinde orta düzeyde anemi, hiperglobulinemi ve hipoalbuminemi tespit edildi. SNAP4xPlus ve SNAP- Leishmania testlerinde Ehrlichia pozitif ve Leishmania negatif olarak izlendi. Dalak ve deriden ince iğne aspirasyon yöntemi ile yapılan sitolojik yaymalarda; deride: uniform, yuvarlak morfolojiye sahip, mavimtrak sitoplazmalı neoplastik hücreler izlendi. Dalakta: atipik özelliklerde lenfositik seriden hücreler izlendi. Deriden alınan deri kazıntı örneklerinde demodeks etkenlerine rastlanıldı. Daha sonra deride düzensiz dağılım gösteren, 0,3-1 cm çaplarındaki nodüler lezyonlardan alınan punch biyopsi örneklerinde histopatolojik olarak epidermisten subkutise kadar yayılım gösteren: dizi kordonlar şeklinde sıralanmış, uniform, yuvarlak morfolojili, büyük çekirdekli ve hücre-sınırları belirgin olmayan neoplastik hücrelerden oluşan tümör alanları izlendi. Sitolojik ve histopatolojik neticesinde deri lezyonlarına bulaşıcı venereal tümör teşhisi konuldu.

 

            Çalışmanın amacı bulaşıcı venereal tümör teşhis edilen köpekteki klinik ve patolojik bulguları tartışmak ve prognostik açıdan değerlendirmektir.

 

Anahtar kelimeler: bulaşıcı venereal tümör, köpek, deri