Rusya Federasyonu Dış Politikasının Çeyrek Yüzyılı


GÜNEŞ H.

Dış Politika, Karşılaştırmalı bir Bakış, Sönmezoğlu F., Erler Bayır Ö., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.465-486, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Der Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.465-486
  • Editörler: Sönmezoğlu F., Erler Bayır Ö., Editör

Özet

Dağılmasını takiben Sovyetler Birliği’nin halefi olarak ortaya çıkan Rusya Federasyonu çeyrek yüzyılını geride bırakıyor. Rusya’nın aynı anda ekonomik, sosyal ve siyasal bir dizi dönüşümü iç içe yaşadığı bu çeyrek yüzyıllık sürede istikrarsız bir on yılın ardından iç ve dış politikasında daha belirgin eğilimleri tespit edilebilir durumda. Rusya’nın geride bırakılmakta olan 25 yıllık dış politikasında süreğen eğilimleri ve değişiklikleri  tespit edebilmek, daha da önemlisi ülkenin bugün izlediği dış siyasetin dinamiklerini anlamlandırabilmek için öncelikle Rusya’nın ekonomik sosyal ve siyasal dönüşümünü ele alacağız. Bu anımsatıcı genel geri planın ardından sadece dış politika alanına odaklanacak ve dönemlerin karakteristiklerini, önemli gelişmeleri ve gelişmeler karşısında izlenen siyaseti analiz etmeye çalışacağız. Son olarak 2010’ların ortasında Rusya Federasyonu dış siyasetinin geldiği aşamayı tarihsel bir izlekle değerlendirmeye, haritalandırmaya ve çözümleyici genellemelere bağlamaya çalışacağız. 

İçindekiler:

1. Rusya’nın Çeyrek Asırlık Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Görünümü

1.1. Sosyo-ekonomik  Görünüm

1.2. Siyasal Yapı ve Özgürlükler

1.3. Federal Yapı

2. Rusya Federasyonu Dış Politikasının Genel Görünümü

3. Yeltsin Dönemi Dış Politikasının İç Dinamikleri ve Salınımları

4. Putin Döneminde Dış Politika

A QUARTER CENTURY OF RUSSIAN FEDERATION'S FOREIGN POLICY