Mesto i rol informatsiyonnıh teknologiy v obuçenii inostrannım yazıkam v Turtsii


OLCAY T.

Sotsiokulturniye i filologicheskiye aspekty v obrazovatelnom i nauchnom kontekste, Kioto, Japonya, 25 Eylül 2015 - 29 Eylül 2014, ss.452-457

  • Basıldığı Şehir: Kioto
  • Basıldığı Ülke: Japonya
  • Sayfa Sayıları: ss.452-457