Mesto i rol informatsiyonnıh teknologiy v obuçenii inostrannım yazıkam v Turtsii


OLCAY T.

Sotsiokulturniye i filologicheskiye aspekty v obrazovatelnom i nauchnom kontekste, Kioto, Japan, 25 September 2015 - 29 September 2014, pp.452-457

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kioto
  • Country: Japan
  • Page Numbers: pp.452-457