Küresel Salgın Döneminde Evden Çalışma Araştırma Raporu


Arıkboğa F. Ş., Doğan E., Akdöl B., İrengün O.

Istanbul University, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Istanbul University
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Uzaktan çalışma ya da evden çalışma, uzun bir süredir işletmelerin deneyimledikleri ve özellikle Batı toplumlarında hızla yaygınlık kazanan bir esnek çalışma modelidir. Evden çalışma, son yıllarda akademik yazında alternatif çalışma modeli olarak daha da çok yer almaktadır. İnternetin yaygın kullanımı, masa başında iş yapan çalışanın fiziksel olarak işyerinde olması ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Özellikle teknik destek, çağrı merkezi gibi çalışma alanlarında ülkemizde de yaygınlaşan bu modelde etkinliğin sağlanabilmesi için çevresel unsurların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu tarz çalışma sisteminin başarısı için, bazı teknik ve sosyal düzenlemelerin yapılarak gerekli ortamın hazırlanması önemlidir. Ancak, Covid 19 nedeniyle zorunlu olarak yapılan evden çalışma için, gerek işletmeler gerek çalışanlar ön hazırlık yapabilme şansına sahip olamamışlardır. Bu rapor; 27 Mayıs 2020 tarihinde zorunlu uzaktan çalışma ortamında farklı değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla başlatılan ve 22 Haziran 2020 tarihine kadar yürütülen online anketin sonucunda elde edilen araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuçlarının, ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerde özellikle Covid 19 sürecindeki çalışmaların planlanmasında yönlendirici ve yol gösterici olacağı kanaatini taşımaktayız.