Yeni Bir Schiff Bazının Protonasyon Sabiti ve bazı Metal Komplekslerinin Oluşum Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini


ERÇAĞ A. , Turak F., Üstün Özgür M., Bozdoğan A.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey