Agrega Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı: İstanbul Örneği


TUĞRUL A. , YILMAZ M.

8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyon, Turkey, 13 - 15 December 2012, pp.13-22

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13-22

Abstract

One of the principle strategies of the European Community is efficient and sustainable usage of aggregate resources. The appropriation and implementation of these strategies are very important. In this study, it is pointed out the importance of sustainability for aggregate resources. Also, it is mentioned the important problems affecting sustainability of aggregate resources in local level and key parameters are represented for sustainable aggregate production. 

Beside this, the high aggregate production in İstanbul is given as an example for this study. In order to obtain efficient and sustainable usage of aggregate resources in İstanbul and its surrounding, it is very important that region plan and program should be reviewed and for sustainable management of resources for new strategies should also be evaluated. In this regard, firstly, the importance of existing resources and their possibilities, determining operable new resources and their management were mentioned. In addition, the significance of using recycled aggregates (waste of ruined buildings and fresh concrete etc.), waste of dimension stone quarries, underground and deep foundation excavations were also pointed out.  

Agrega kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı Avrupa Birliğinin temel stratejilerinden biridir. Bu stratejilerin benimsenmesi ve uygulanması oldukça önemlidir. Bu bildiride, agrega kaynakları için sürdürülebilirliğin önemi üzerinde durulmuş, yerel düzeyde agrega kaynaklarının sürdürülebilirliğini etkileyen önemli sorunlara değinilmiş ve sürdürülebilir agrega üretimi için anahtar parametreler sunulmuştur.

Bildiride ayrıca, agrega üretiminin çok yoğun olduğu İstanbul Bölgesi örnek verilmiştir. İstanbul ve çevresindeki agrega kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için bölge plan ve programının gözden geçirilmesi ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi için yeni stratejilerin geliştirilmesi gereklidir. Bu bağlamda, öncelikle bölgenin mevcut kaynak ve olanakları ile işletilebilir yeni kaynak alanlarının belirlenmesinin ve bu kaynakların yönetiminin önemine değinilmiştir. Öte yandan, İstanbul’a yakın doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle, geri dönüşüm agregaları (yıkılan bina atıkları, taze beton atıkları vb.) ile İstanbul’a yakın blok taş üreten ocak artıkları, yeraltı kazıları, bina temel kazıları ve derin kazılardan çıkan malzemelerin mümkün olduğunca kullanımının sağlanmasının gerekliliği vurgulanmıştır.