Tedarik Zinciri Yeterliliklerini Artırmada Inovasyon ve “Büyük Veri (Big Data)” nin Etkileşimini Değerlendirme


Creative Commons License

SATI Z.

Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 14-16 Ekim 2015, ss. 603-615, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.603-615

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.603-615

Abstract

Today, it is a great deal to uncover meaningful relationships, patterns and trends through huge stack of data. The explosion in data diversity and volume coming from enterprise content and application data, data coming from social media, sensor data and also data including streams from third parties is to change significantly way the method interaction of companies and their customers. This pressure is felt much more important especially in the management of innovation in trying to develop the ability to integrate the supply chain the right to present with the correct methods of the right information. This situation directed to companies using “big data” in managing both structured and unstructured data. Big data, information on a much higher frequency can reveal significant potential for making transparent and convenient. So bring a balanced approach to the use of internal and external information, supporting better predict futurecompetence and "big picture" business analytics application that can improve their vision and can provide more in-depth information about access to customers. Improved communication and information links between partners of the supply chain may create major information source by bringing together the resources both internal and external to their customers, partners, stakeholders and suppliers in managing innovation. In this study, it is aimed to make literature review for interaction of innovation and big data to increase supply chain competencies and to study the problem, obstacles and driving forces for this interactions, projections for the future with used technologies and methods.

Bugün devasa veri yığınları arasından anlamlı ilişkilerin, örüntülerin ve eğilimlerin ortaya çıkarılmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumsal içerik ve uygulama verileri, sosyal medyadan gelen veriler, algılayıcı verileri ve üçüncü taraflardan gelen veri akışları da dâhil olmak üzere veri çeşitliliği ve hacmindeki patlama, işletmelerin ve müşterilerinin birbirleriyle etkileşim yöntemini önemli şeklide değiştirmektedir. Bu baskı özellikle birbirine entegre olma becerisini geliştirmeye çalışan tedarik zincirlerindeki inovasyon yönetiminde bilginin güvenirliği, doğru bilginin, doğru yöntemler ile ortaya konulmasında çok daha fazla hissedilmektedir. Bu durum, işletmeleri hem yapılandırılmış hem yapılandırılmamış verileri yönetmede “büyük veri” yi kullanmaya yönlendirmektedir. Büyük veri, çok daha yüksek frekanstaki bilgiyi şeffaf ve kullanışlı hale getirerek önemli potansiyeli ortaya çıkarabilmektedir. Böylece, içsel ve dışsal bilginin kullanımına dengeli bir bakış getirmekte, geleceği daha iyi tahmin yeterliliklerini destekleyen ve “büyük resmi” görmeyi sağlayan iş analitiği uygulamalarını iyileştirebilmekte ve müşterilere ulaşma konusunda daha derinlemesine bilgiyi sağlayabilmektedir. Tedarik zinciri ortakları arasında iyileştirilen iletişim ve bilgi bağlantıları; işletmelere ait hem iç hem dış tüm kaynakları bir araya getirerek müşterilerine, ortaklarına, paydaşlarına ve tedarikçilerine inovasyonu yönetmede değerler sunan bir ana enformasyon kaynağı oluşturabilir. Bu çalışmada tedarik zinciri yeterliliklerini artırmada inovasyon ve büyük verinin etkileşimini ele almak üzere literatür taraması yapılarak, bu etkileşimin itici güçleri, karşılaşılan sorunlar ve engeller, kullanılan teknolojiler ve yöntemlerle geleceğe ilişkin öngörülerin incelenmesi amaçlanmaktadır.