Comparison of Salinity-Induced Changes in Two Cultivars of Barley


TEMEL A.

IUFS JOURNAL OF BİOLOGY, cilt.73, sa.2, ss.9-16, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 73 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: IUFS JOURNAL OF BİOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.9-16

Özet

Tuzluluğun in vitro ortamdaki etkileri 2 arpa varyetesinde (Hordeum vulgare cv. Bornova-92 and Hilal) karşılaştırıldı. Olgun embriyolar 0, 50 ve 100 mM NaCl içeren Murashige ve Skoog besiortamında 20 gün boyunca kültüre alındı. NaCl uygulaması maksimum sürgün boyunu, total çözünebilir protein ve DNA içeriğini her 2 varyetede de azaltırken; maksimum kök uzunluğunu Hilal varyetesinde azalttı. Taze ve kuru ağırlıktaki ve su içeriğindeki değişimler istatistik olarak anlamlı bulunmadı. İnhibe edici etkiler Hilal varyetesinde daha belirgindi. Tuzluluk her 2 varyetede de genotoksik etki oluşturmamasına karşın Bornova-92 varyetesinde protein profilini biraz etkiledi. Tuzluluk, Bornova-92 varyetesinde sitozin metilasyonunu CCG’den CG olacak şekilde etkilerken; Hilal varyetesinde CG’den CCG olacak şekilde etkiledi. Bornova-92 ve Hilal, sırayla tuza dayanıklı ve duyarlı olarak tanımlanabilir ve Bornova-92’nin görece tuzluluk dayanıklılığı sitozin metilasyon profilinden ve/veya protein sentezinin düzenlenmesinden kaynaklı olabilir.

In vitro effects of salinity were compared in two cultivars of barley (Hordeum vulgare cv. Bornova-92 and Hilal). Mature embryos were cultured on Murashige and Skoog media supplemented with 0, 50 and 100 mM NaCl for 20 days. NaCl-treatment decreased maximum shoot length, total soluble protein and DNA contents in both cultivars but decreased maximum root length in Hilal. Changes in fresh and dry weight and water content were not statistically-significant. Inhibitory effects were more dramatic in Hilal. Salinity did not cause genotoxic effects in both cultivars yet slightly affected protein patterns in Bornova-92. However, salinity altered cytosine methylation patterns from CCG to CG in Bornova-92, from CG to CCG in Hilal. Bornova-92 and Hilal may be regarded as salt-tolerant and salt-susceptible, respectively and the relative salt-tolerance of Bornova-92 may be due to cytosine methylation patterns and/or regulation of protein synthesis.